Bonum logo

Anders Bakken

Konsernsjef / CEO

Ida M. Sandanger

Prosjektleder

Arild Jacobsen

Prosjektleder plan

Jan Fredrik Jorddal

Økonomisjef

Administrasjon

Thomas Bergum Bø

Adm. Dir.

Akkvisisjon

Anders Bakken Eriksen

Konsernsjef / CEO

Marked

Ruben Wilhelmsen

Markedssjef

Prosjekt

Stefan Yan

Utviklingssjef