Bonum utvikler eiendom og boliger

Vi er på utkikk

Vi er til enhver tid åpne for å komme i kontakt med personer som har eller kjenner til noen som har eiendom med utviklingspotensial.

Start dialogen

Vi er alltid på søken etter tomter eller eiendommer med utviklingspotensiale. Våre arealplanleggere og arkitekter har solid erfaring med alle slags eiendommer i ulike geografiske områder, og vi vil raskt kunne gi en vurdering av potensialet på din eiendom.

Vi kjøper gjerne as-is, men kan også inngå samarbeid med tomtebesittere for felles realisering av eiendommenes potensiale. Eksempelvis ved at Bonum bekoster og leder arbeidet med regulerings- og søknadsprosesser for optimalisering av eiendommens utnyttelse og økning av verdi.

Vi tilpasser modell for eiers situasjon og ønsker – ta gjerne forbindelse om du vil høre mer om mulighetene.