Entreprise

Bonum har siden 2015 faset ut den interne entreprenørvirksomheten og gjennomfører alle prosjekter i samarbeid med dyktige og solide entreprenørselskaper. Vi er i sterk vekst med prosjekter i ulik størrelse og kompleksitet og er derfor på jakt etter nye samarbeidspartnere. Ta kontakt med Stefan Yan på sy@bonum.no, eller ring på 971 89 471. Han er daglig leder i Bonum Prosjekt AS og kan besvare alle forespørsler rundt dette.

Gå tilbake