Bonum utvikler boliger

Betingelser for deltakelse av Bonum Julekalender

1. Generelt

Konkurransen holdes av Bonum AS i Oslo. Når du deltar i konkurransen, aksepterer du samtidig vilkårene som følger med. Konkurransen er ikke sponset, støttet eller administrert av Instagram eller Facebook.

2. Når kan man delta?

Konkurransen starter den 1. desember og avslutter den 24.desember 2018 kl. 12.00.

3. Hvem kan delta og hvor ofte?

Du skal være over 18 år, være bosatt i Norge og ha en aktiv Instagram-profil for å kunne delta i konkurransen. Du kan delta så mye du vil i hele konkurranseperioden, men kun vinne én gang. Andelshavere og ansatte hos Bonum og datterselskaper, samt medlemmer av disse kan ikke delta i konkurransen.

4. Hvordan vinner jeg?

For å delta i konkurransen skal du kommentere i kommentarfeltet i posten på Bonum sin Instagram-profil dersom ikke annet er beskrevet i tilhørende tekst. Vinnerne trekkes tilfeldig av Bonum blant alle deltagere som har kommentert, og som lever opp til konkurransens vilkår.

5. Hva kan man vinne?

Premien er forskjellige hver dag, og det vil bli kåret én vinner hver dag. Premiene kan ikke ombyttes til kontanter eller overføres til andre.

Vinneren offentliggjøres 3 dager etter konkurranseinnlegget er publisert i Bonum´s «Instagram story», og vi forbeholder oss retten til å offentliggjøre vinneren på Bonum sin Instagram-profil.

Vinneren skal henvende seg til Bonum via en «Privat melding» på Instagram i forhold til forsendelsen av premien senest 7 dager etter offentliggjørelsen. Hvis vinneren ikke har sendt en henvendelse innen denne datoen, bortfaller premien og det trekkes en ny vinner til den pågjeldende premien. En eventuell erstatningsvinner vil så ha én uke til å svare, innen der igjen trekkes en ny vinner.

6. Endringer i konkurransevilkårene

Bonum forbeholder seg retten til å blokkere/slette innhold og bilder som krenker tredjepartsrettigheter, samt stoppe i tilfelle av force majure. Bonum er ikke ansvarlig for tekniske feil hos tredjepart eller feil på elektroniske enheter som måtte forhindre deltagelse. Ved begrunnet mistanke om juks forbeholder Bonum seg retten til å ekskludere brukere uten varsel.

7. Personopplysninger

Når du deltar i konkurransen, gir du samtykke til at Bonum må nevne din Instagram profil i forbindelse med offentliggjørelse av konkurransens vinnere på Bonum sin Instagram story.

Bonum vil på ingen tidspunkt selge eller videresende din informasjon til tredjepart. Bonum vil kun bruke din informasjon til å kontakte deg hvis du vinner eller er uenig med informasjonen når konkurransen er avsluttet.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer personlige opplysninger, kan du lese mer her: https://bonum.no/personvern

8. Noe mer du lurer på?

Har du spørsmål eller kommentarer, kan du kontakte kontakt@bonum.no.