A trip down memory lane

Tilbakeblikk på de unike leilighetene Bonum utviklet i Drammensveien 41.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.