Boligmarkedet i Drammen

– De fleste har fått med seg at boligprisene stiger i Oslo. For oss som er boligutvikler må vi tenke litt annerledes. Vi åpnet akkurat et kontor i Drammen, hvorfor har vi gjort det? Spør Kommunikasjonssjef i Bonum, Nikolaos Farmakis.

– Det er noe som heter «skomaker bli ved din lest». Skal helst holde deg til det du er god på. Det er Oslo vi har vært gode på tidligere, eller fortsatt er. Det er her vi har skapt markedet, det er her vi har skapt veksten vår. Men så har vi opp gjennom tiden opparbeidet oss et veldig godt nettverk også utover Oslo. Vi har fått veldig mange gode leads, og da spesielt fra Drammensregionen. Så er vi så heldige da at vi kan bruke mye av den kunnskapen vi har opparbeidet oss her, eiendom er overførbart, samtidig er vi ydmyke for at Drammen, det er jo en annen by, det er en annen måte å gjøre ting på, det er andre beslutningstakere, det er andre folk å prate med. Vi er så heldige at vi har fått med to personer som har lokal kompetanse, har lokalt nettverk, bor i Lier kommune, som sitter det daglig og kjenner på pulsen i markedet, og vi mener at Drammen er et veldig bra sted å være fremover, svarer Investeringssjef i Bonum, Daniel Støen.

– Hvorfor er vi så opptatt med Drammen? Hva er så spesielt med Drammen? Kommenterer Nikolaos.

– Drammen er nærme Oslo. Det er flere som pendler dit, og vi kjenner det markedet ganske godt. Men jeg vil gjerne trekke frem tre hovedpunkter som jeg mener er viktige for at Drammen er spennende fremover. Du har byutvikling og demografi, du har markedsutvikling også har du fremtiden i Drammen. Ta byutvikling og demografi: På 1990-tallet var det noen som forsøkte å lansere Drammen som Norges Venezia. Det funket ikke. Det var det ingen som trodde på. Da var Drammen ganske grå, hadde ikke mye identitet og var et sted man kjørte forby. Så tok politikerne grep. I 2005 så lanserte de omdømmeprosjektet «Elvebyen». Da tallfestet man hvor mange boliger det skulle komme, hvor de skulle komme, hvordan type næring, hvor mange arbeidsplasser, grøntområder, man startet en reklamekampanje som har rullet ut på TV2 riksdekkende, bare for å øke øke publisiteten i Drammen. Man startet nye eventer, f.eks world cup i sprint i sentrum på langrenn. Slike ting økte interessen for Drammen. Man ser det også på befolkningsveksten i byen. Den var fra årtusenskiftet 25%, tilsvarende i Buskerud var 17% og i landet generelt var den 16%. Det er ikke bare at Drammen har blitt grønnere og finere, det er også noe med prisene.

– Som er punkt nr. 2, markedsutviklingen. I 2016 så steg jo prisene som kjent i Oslo mye, over 20%. Andreplass på listen var Drammen, 16,5%. Så er det jo sånn at vi kjenner fra andre aktivaklasser, høy volatilitet er høy risiko. Så er spørsmålet, kan man forsvare den høye veksten i Drammen med fundamentale forhold? Vi mener at man kan det. Gjennomsnittlige priser i Drammen er fortsatt under landsgjennomsnittet. 40.000 meteren er snittet, mens i landet er det 41.000. Oslo er det 72.000, så det er mye høyere. I Mai steg prisene i Drammen med en halv prosent, i Oslo sank det som kjent med 1,4%. Omløpshastigheten i landet er raskest i Drammen. Når du legger ut en bolig i Drammen tar det 13 dager i snitt fra den er lagt ut til den er solgt. I Oslo så er tiden 17, mens i landet er den 31. Jeg har vært i Drammen den siste tiden, og man ser da at det skjer mye der. Det er heisekraner rundt om kring, mange Osloaktører har kommet inn i byen og har fått virkelig øynene opp for Drammen. Samtidig er det et stort etterslep, det er flere områder som trenger en oppfriskning.

– Det bringer oss da over på punkt 3, fremtiden i Drammen. Drammen kommune har tallfestet at de trenger innen 2040, 10.000 nye boliger og 11.000 nye arbeidsplasser. Lier kommune som er nabokommunen, så er tallene 4000 nye boliger og 5000 nye arbeidsplasser. De har gått sammen for å skape «Fjordbyen» Drammen. Når man kommer kjørende mot Oslo, fra Vestfold over Drammensbroen, så er det hele området til høyre ut mot sjøen, hele det området skal transformeres. Det kommer nytt sykehus, ny jernbanestasjon, nye boliger, næring og arbeidsplasser. Vi mener at dette, sammen med all den andre positive utviklingen som er i Drammen, gjør at dette er et veldig spennende sted å være fremover, utdyper Daniel.

– Jeg har også vært mye i Drammen, og det jeg syunes er morsomt er å ta med meg barna mine også går vi på svære lekeplasser, vi går over rare broer og så går vi til det fantastiske biblioteket. Så da lurer jeg på hva er det Drammen har fått til som de andre byene ikke har fått til? Spør Nikolaos

– Jeg mener de har fått til en helhetlig plan. En byplan. Det er ikke bare kommunen som har en enkel kommuneplan. Her skal hele byen få en identitet. Det var det som var problemet tidligere. Innbyggerne hadde ikke en identitet i Drammen. Nå er de mer stolte av å bo der, det er grønt, det er ting som skjer, det er som du sier lekeplasser og broer, det er litt de spesielle tingene som gjør at det er et helhetlig bybilde, svarer Daniel Støen.

– Og da blir jo selvfølgelig spørsmålet, hvordan er det for oss som en boligutvikler, å bygge i Drammen? Hvilke krav settes det til oss? Spør Nikolaos

– Som sagt, så kan vi bruke mye av kunnskapen vi har opparbeidet oss i Oslo. Vi kjenner jo markdet, og vet hvem vi skal snakke med. Også har vi lokale gutter der nede, som kjenner markedet der. Men igjen, vi må få ting til å fly der og. Vi mener at markedet i Drammen er modent for den type prosjekter som vi bygger. Det er ikke bare sort plysj i Drammen lenger. Vi ser at gode markeder de går unna. Markedet absorberer gode enheter, forklarer Daniel.

– Ja, da sees vi på visning i Drammen da, avslutter Nikolaos.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.