Innleggets bilde

Boligprisene i Oslo opp i januar

Boligmarkedet i Oslo har siden i høst vært preget av fallende priser og et høyt tilbud. Usikkerhet og negative avisoverskrifter har utvilsomt ført til at boligkjøperne har vært avventende. I januar økte derimot boligprisene, og flere faktorer peker i retning mot at dette er i ferd med å snu.

Positiv utvikling av tilbudssiden – færre usolgte boliger nå enn i høst

Tilbudet av usolgte boliger i Oslo er fremdeles høyt, og nye boliger utgjør nå over halvparten av tilbudet. Selv om antall nye boliger har økt noe de siste månedene, er det totale tilbudet ca. 20 % lavere enn toppen tidlig i høst. Aktiviteten i markedet er god, selv om det jevnt over tar noe lenger tid å få solgt. I følge Eiendom Norge har omsetningstiden for bruktboliger økt fra 15 til 41 dager i Oslo fra januar 2017 til januar 2018. Etter nyttår melder imidlertid flere eiendomsmeglere om høyere aktivitet i markedet, og tilbudssiden er fallende. I januar ble det solgt flere boliger enn det ble lagt ut i markedet, og det ble solgt 12 % flere bruktboliger enn i januar 2017. I Oslo har det ikke blitt solgt flere boliger i januar måned siden 2013, og på landsbasis må vi helt tilbake til 2009 for å finne en januarmåned med et lavere antall bruktboliger lagt ut for salg enn i år, ifølge Eiendom Norge.

Boligprisene i Oslo i snitt høyere i 2017 enn i 2016

Boligprisene i Oslo er 9,4 % lavere i januar 2018 enn for 12 måneder siden, ifølge Eiendom Norge. Likevel endte boligprisene i 2017 i gjennomsnitt 6,1 % høyere enn i 2016. Den prisnedgangen vi har sett er mest sannsynlig en kortvarig priskorreksjon. Dette reduserer risikoen for en brå og mer markant nedgang lenger frem i tid.

Prisutviklingen for Oslo i januar var derimot positiv, med en vekst på 2,7 %. Eiendom Norge sesongjusterer kun de nasjonale tallene, men veksten ville vært positiv ved en sesongjustering også. Boligprisene økte med 2,0 % for landet under ett, men justert for sesongvariasjoner falt prisene med 0,4 %.

Selv om boligmarkedet har blitt satt litt tilbake på landsbasis de siste månedene, er det store regionale forskjeller. Flere områder i pendleravstand til Oslo opplever en positiv utvikling i boligprisveksten. Østfoldbyene Fredrikstad og Sarpsborg har hatt en samlet vekst på 5,2 % de siste 12 månedene, og Drammensregionen har hatt en vekst på 4,6 % i samme periode.

Utflyttingstrenden kan snu i løpet av 2018

I følge Statistisk Sentralbyrå er det er fremdeles netto utflytting fra Oslo til andre kommuner, noe som kan ha en sammenheng med høye boligpriser i Oslo og et lavt tilbud frem til starten av 2017. Akershus har derimot hatt en økende trend av netto innenlands flytting, som kan understøtte denne teorien. Det er heller ingen tvil om at effekten av boliglånsforskriften som trådte i kraft fra januar 2017 rammet Oslo hardest. Til våren skal forskriften, som i utgangspunktet skal gjelde frem til 30. juni 2018, revideres. En eventuell justering av boliglånsforskriften, et bedre arbeidsmarked og økt tilbud av boliger vil sannsynligvis være med på å snu denne trenden med utflytting.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.