Innleggets bilde

Bonum etablerer prosjektselskap

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Silje Rønne den 15. Januar, 2018.

Bonum utvider satsningen og forsterker teamet under Richard Zagars ledelse i Bonum Prosjekt.

Bonum Prosjekt skal primært levere prosjektledertjenester til Bonum og Bonum Utviklings prosjekter, men vil også kunne tilby sin kompetanse til andre eksterne aktører og samarbeidspartnere.

– Når gode eiendommer er kjøpt blir neste oppgave å påse at prosjektene blir optimalt utviklet. Etter å ha jobbet tett med Richard i ett år er vi enda sikrere på at han er rett mann for å lede videreføringen og utvidelsen av vår avdeling for prosjektledelse, sier Thomas Bø, daglig leder i Bonum.

– Vi er meget glade for at Zagar satser videre med oss, hans etablerte erfaring fra utviklingsprosjekter både innen bolig og næring vil bidra til at Bonum Prosjekt raskt blir et ledende selskap innenfor prosjektledelse og utvikling av eiendom, fortsetter Bø.

Utvider teamet

– Det er mye spennende på gang i Bonum konsernet og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene og videreføre utviklingen i selskapet. Jeg er ydmyk overfor oppgavene og samtidig stolt over at Bonum har tillit til at jeg er mannen som skal utvikle selskapet til å bli en ledende aktør, sier Richard Zagar, som tiltrer som administrerende direktør i Bonum Prosjekt.

– Per i dag har vi prosjektledelsen for utvikling av over 90.000 kvadratmeter bolig og næring fordelt på prosjekter i egen regi og med samarbeidspartnere, i tillegg til at vi har flere nye spennende prosjekter som nærmer seg oppstart. Vi har syv dyktige prosjektledere med variert bakgrunn som sivilingeniør bygg og arkitekt til jurist og økonomi. I høst styrket vi teamet vårt med ytterligere to nye prosjektledere, Arild Jacobsen og Ingerid Furuly, forteller han.

Jacobsen har 30 års erfaring som arkitekt, med bred erfaring på tvers av sektorer og næringer – fra privat næringsliv til undervisning ved NTNU og fra myndighetssiden hos offentlige etater.

– De har styrket vår avdeling betydelig, spesielt i prosjektenes regulerings- og tidligfaser, samtidig som de sikrer våre kjøpsanalyser i forhold til tomteutnyttelse og vurdering av overordnete planer og føringer. Arild Jacobsen får det overordnete ansvaret for alle våre større prosjekter i reguleringsfase, hans kompetanse og bakgrunn skal gjøre prosessen bedre for alle involverte og sørge for at arkitekturen og løsninger blir god og fremtidsrettet, sier Zagar.

Jacobsen utrykker at han alltid har vært opptatt av arkitektur som skiller seg positivt ut og som kan bygges for å stå lenge.

– Jeg opplevde at Bonums ledelse hadde mye av de samme tankene og vi fikk raskt en god kjemi. Vi skal utvikle gode og bærekraftige prosjekter som forhåpentligvis både etaten, politikere og områdets eksisterende beboere tar godt imot, sier Jacobsen.

Zagar påpeker med at denne styrkingen av teamet gir dem god og tung kompetanse til å tilby prosjektledelse og prosjektbistand i alle faser av utviklingsprosjekter.

– Men som følge av stadig økende oppdragsmengde ønsker vi fortsatt å styrke teamet ytterligere, og vi vil raskt starte en prosess med å rekruttere inn nye dyktige prosjektledere som ønsker å være med å påvirke og utvikle og et nytt, spennende og raskt voksende selskap, fortsetter han.

Åpner for mer samarbeid

– Vi forventer at satsningen i Bonum Prosjekt vil bidra til ytterligere samarbeidsprosjekter med andre aktører i bransjen som besitter eiendom, men som ikke nødvendigvis har utviklingskompetansen eller ledig kapasitet, og som ønsker Bonums spisskompetanse eller konsept. Vi har til enhver tid mange potensielle prosjekter som vi vurderer, samtidig som vi også har en del andre aktører som har meldt sin interesse for å samarbeide med oss. Bonum Prosjekt er operative fra januar 2018 og vil overta alle gjeldene prosjektlederoppdrag som frem til nå har i dag ligget i Bonum, avslutter Bø.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.