Innleggets bilde

Bonum henter 300 millioner kroner

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Glen Wilding, den 23. september, 2019.

Bonum rigger seg for videre vekst og styrker selskapets kapitalbase gjennom en rettet emisjon.

Med seg på laget får Bonum investeringsselskapene Carmelina, Daimyo Eiendom, Middelborg og Orlando, samt Rema, ifølge en pressemelding.

– Vi har store vekstambisjoner og er meget fornøyd med å få disse industrielle investorene med på laget. Det gir oss økt kapasitet til å realisere flere gode prosjekter. Vi har vært så heldig å jobbe tett med mange dyktige partnere og solide systemer, nå får vi flere av disse med på eiersiden. De kjenner vår kultur, vi tenker likt, de kompletterer vår organisasjon og vi tror de vil være med å løfte Bonum videre. Vi går en særdeles spennende tid i møte og takker så mye for tilliten fra våre nye aksjonærer, uttaler Anders Bakken Eriksen i Bonum.

Han har stor tro på markedet.

– Vi mener bolig og eiendom er et godt sted å være i årene fremover. Vi skal ta større andeler av markedet på Østlandet og ser samtidig også på nye regioner. Vi kjøper eiendom både selv og i partnerskap med andre aktører, både finansielle og industrielle, og det skal vi fortsette med. Vi regulerer stadig større prosjekter og har nå en portefølje under utvikling med samlede salgsvolumer på i overkant av 15 milliarder kroner, påpeker Bakken Eriksen.

Samlet vil de nye investorene eie 22,5 prosent av Bonum-konsernet, fordelt med henholdsvis 5 prosent på Carmelina, Middelborg, Daimyo Eiendom og Rema, og 2,5 prosent på Orlando.  De opprinnelige eierne, Espen T. Lundkvist, Anders Bakken Eriksen og Stefan Moltke-Hansen Yan viderefører eierskap på 77,5 prosent i Bonum gjennom sine holdingselskaper.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.