Innleggets bilde

Bonum kjøper bygården i Orknøygata 2

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Heljar Havnes den 26 Juni, 2015.

Eiendomsutvikleren Bonum kjøpte denne nedslitte bygården for 34 millioner. Bygårdsmarkedet når nye høyder, og selskapet ligger an til å seksdoble omsetningen på tre år.

- Vi er alltid på utkikk etter mer eiendom, Alexander Yan, ansvarlig for eiendomskjøp i eiendomsutvikleren Bonum.

Etter en visning med 60 interessenter og seks budgivere fikk Bonum akseptert sitt bud på 33,8 millioner kroner for den nedslitte bygården i Orknøygata 2 (avbildet). Bonum skal renovere byggets leiligheter og fellesarealer.

- Både vi og selger var fornøyde med handelen. Det er klart at prisen var høy, men prosjektet passer vår organisasjon godt og da regnet det seg hjem, sier Yan om investeringen.

Megleren som solgte leiligheten har solgt bygårder for en halv milliard i år, og mener markedet er inne i en «all time high».

Satser på sentrum

Det er særlig sentrumsnære boliger som pekes ut som de beste investeringene, ettersom etterspørselen etter disse har vokst betydelig de siste årene, og dette ventes å fortsette.

- De fleste av våre prosjekter befinner seg innenfor Ring 3 i Oslo. Her er etterspørselen høy og det forventer vi vil vedvare. Bonum forventer en fortsatt økning i boligprisene, men støtter SSB og ledende bankers prognoser om en redusert prisstigning i tiden fremover, sier Yan.

Boligmarkedet som helhet har hatt en svært sterk utvikling de siste årene, og flere aktører mener særlig bygårdsmarkedet er inne i en «all time high»-periode.

- Prisene for bygårder med boliger følger eiendomsmarkedet generelt. Og dette er som kjent på «all time high», så det er naturlig å anta at dette også gjelder bygårdene, sier han.

Høye priser presser ned avkastningen

Flere av Norges rike investorer er misfornøyd med renten i banken og utviklingen på børsen, og ser heller til eiendomsinvesteringer. Det presser prisene opp, og marginene og avkastingen ned. Der eiendomsinvestorer tidligere godtok årlig avkastning på mellom syv og åtte prosent på investeringene, er marginene i markedet nærmere fire prosent.

- Både konkurransen og etterspørselen har tilspisset seg i markedet, og det gjør at Bonum må levere bedre enn resten for å oppnå gode marginer på eiendommene våre. Vi har fortsatt høye krav til avkastningen av vår virksomhet, men det er klart at man må tilpasse seg de markedsmessige forhold og gjøre vurderinger ut fra hva som finnes tilgjengelig av prosjekter, sier Yan. Han er positiv til markedet fremover:

- Høy etterspørsel etter sentrumsnære boliger, kombinert med lav rentebelastning for investorer og fortsatt relativt høye utleiepriser gir utslag i prisene på bygårder.

Venter seksdoblet omsetningsvekst

Bonum jobber med å utvikle, bygge og rehabilitere boliger. De siste årene har selskapet hatt en betydelig vekst, og har tredoblet omsetningen siden 2012, da de omsatte for litt over 30 millioner. I 2014 oversteg selskapet 100 millioner kroner i omsetning, med et driftsresultat på over ni millioner. I år venter Yan å doble omsetningen fra i 2014. En omsetning på rundt 200 millioner kroner for 2015 vil i så fall tilsvare en seksdobling på tre år.

- En av hovedårsakene til omsetningsveksten er en vridning fra eksterne entrepriseoppdrag til utvikling av prosjekter i egen regi. Vi forventer en fortsatt sterk vekst og regner med minst en dobling av regnskapsmessig omsetning i år fra 2014. Bonum vil da også ha en del ferdig produserte boliger som først realiseres i 2016, sier han.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.