Innleggets bilde

Bonum klar for 28 nye boliger i Kolbotn

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Dag-Jørgen Saltnes, den 13. juni, 2022.

Nordre Follo kommune har vedtatt ny reguleringsplan for Kantorveien på Kolbotn.

Det var et enstemmig vedtak som sikret Bonum fremdrift i boligprosjektet i Kolbotn. Planen er å utvikle 28 boenheter i ett leilighetsbygg på fire etasjer og 14 rekkehus rett før som Kolbotn sentrum. Prosjektet er i Kantorveien, rett før for Kolbotn sentrum, med kort vei til tog- og bussforbindelse.

Planområdet ligger på en høyde vest for Kolbotnvannet, og omfatter også konsolidering av eksisterende småhusområde og reetablering av naturomåde og kantvegetasjon mot vannet. Samlet BRA for den nye bebyggelsen er på 3.100 kvadratmeter. Det er R21 arkitekter som er arkitekt, mens Civitas har vært fagkyndig for reguleringsprosessen.

Nordre Follo kommune mener prosjektet vil bidra positivt til en variert boligsammensetning i området, til en god blanding av rekkehus, leiligheter og eneboliger.

– Vi er naturligvis svært fornøyd med å være i mål og ha en vedtatt regulering. Det har vært en lang prosess med flere endringer underveis, men vi er tilfreds med det endelige resultatet og gleder oss nå til å komme i gang med å bygge nye boliger i Kantorveien. Vi i Bonum vurderer prosjektet som et viktig bidrag til fortetting av stasjonsnære områder i Kolbotn, og mener vi med dette tilfører etterspurte bokvaliteter til Kolbotn, sier konsernsjef Anders Bakken Eriksen i Bonum.

Men Eriksen ser også prosjektet i et litt større perspektiv.

– I lys av midlertidig forbud mot tiltak og planlagt revisjon av småhusplanen, ser vi også at det kan bli lav tilførsel av boligtyper som denne i Oslo-området. Med forslag til ny småhusplan blir sågar rekkehus ikke mulig å bygge, og vi tror at med en beliggenhet fem minutter unna Oslogrensen og 10 minutter fra Oslo S med tog, vil prosjektet bli attraktivt også langt utenfor Kolbotn, avslutter Eriksen i Bonum.

m.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.