Innleggets bilde

Bonum med nytt boligprosjekt i Vestby

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Silje Rønne, den 24. august, 2021.

Bonum skal utvikle et boligprosjekt med 60 leiligheter i umiddelbar nærhet til det kommende Kulturkvartalet i Vestby.

I dag består tomten av en parkeringsplass eid av Vestby kommune. Boligprosjektet planlegges i henhold til detaljreguleringen om vedtatt sentrumsplan. Prosjektet vil inkludere cirka 60 leiligheter med en aktiv, åpen fasade på gateplan, og antas å være ferdig utviklet om 4–5 år. Dette er et samarbeid med Rema 1000 som skal etablere forretning i byggets 1. etasje.

– Vestby er under utvikling og er en kommune i sterk vekst. Kommunen ligger sentralt til, de er ambisiøse i sine planer, og vi har stor tro på området, sier Anders Bakken Eriksen, Administrerende direktør og partner i Bonum.

– Det er kort avstand til Oslo med bil eller tog og eiendommens beliggenhet i Vestby sentrum er særdeles god, både sentralt og landlig, samt at det er godt med service, aktivitetstilbud og arbeidsplasser i området, fortsetter Eriksen.

Kommunestyret i Vestby vedtok i 2016 en områderegulering for Vestby sentrum. Formålet med planen er å legge til rette for en betydelig bolig-, kontor-, nærings- og forretningsutvikling i umiddelbar nærhet til kommunens viktigste kollektivknutepunkt.

Det er hensikten at ny bebyggelse skal skape en bymessig fortetting av høy kvalitet og det legges i planen til rette for en funksjonsblanding som gir rom for næringsutvikling, gode bomiljøer samt attraktive fellesfunksjoner og møteplasser

Attraktiv beliggenhet

– Kvartalet ligger midt i smørøyet i Vestby sentrum og blir nærmeste nabo til det nye Kulturkvartalet, som er ferdig i 2023. Her kommer bibliotek, kultursal og kafé, samtidig som hele Rådhusgata bygges om til en stor park. Boligene blir i stor grad vestvendte og får bokstavelig talt 5 minutters gange til toget, sier Paul Koefoed, prosjektleder i Bonum.

– I tillegg ser vi på muligheten for en stor, felles takterrasse, med flersjiktet vegetasjon og kanskje muligheten for å dyrke, så her får man boliger som krysser av mange bokser. Vi er i innledende dialog med ulike arkitektkontorer og ser for oss å ha det første møtet med kommunen nå i løpet av høsten, avslutter han.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.