Innleggets bilde

Bonum med storprosjekt

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Silje Rønne den 11. Desember, 2017.

Bonum har startet prosessen med å omregulere flere tilstøtende eiendommer langs Ekebergåsen og Ryenbergveien for et boligprosjekt på i overkant av 10.000 m2.

– Vi ønsker å fortsette områdeutviklingen som allerede preger Ryenbergveien, ved å bygge fire leilighetsbygg av forskjellig størrelse og høyde med totalt cirka 100 boenheter. Det er lagt vekt på en god leilighetsmiks med 2, 3 og 4 roms leiligheter, uttaler Richard Zagar, prosjektsjef i Bonum.

Tomten ligger sentralt mellom utviklingsområdene Ryen og Kværnerbyen, og skråner ned mot Oslo sentrum. Gjennomgående leiligheter skal gi gode dagslysforhold og spektakulær utsikt. Bygningsvolumene er terrassert mot utsikten i vest, og trappes ned i skala mot omkringliggende bebyggelse.

Et landskapskonsept

Bonum ønsker å legge to større bygningsvolumer ut mot Ryenbergveien, og to mindre volumer høyere opp i terrenget møt sør. Det legges da til rette for utearealer skjermet for støy med gode og varierte uterom.

– Etter en lengre planleggingsfase er vi så heldige å få med oss dyktige arkitekter fra A-lab, som har jobbet mye for å tilpasse prosjektet til nærområdet, sier Ruben Wilhelmsen, markedssjef i Bonum.

Tomten ligger mellom flere større grøntdrag som på grunn av store terrengforskjeller ikke er tilgjengelig som rekreasjonsområde i dag. Bonum og A-lab har derfor laget et landskapskonsept som trekker inn områdets eksisterende grøntdrag ved å sammenbinde disse med en fysisk forbindelse gjennom bebyggelsen som blir offentlig tilgjengelig for turgåere og beboere i området. Uterommene danner en grønn dal der en nyttiggjør naturbasert overvannshåndtering i et sammenhengende anlegg av terrasserte plante- og regnbed. Målet er å gjøre vannet til et estetisk element, som inviterer til lek, trivsel og velvære.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.