Innleggets bilde

Bonum og Tvenge nærmer seg opp mot 258 boliger på Økern

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Tore Årdal, den 5. januar, 2022.

Lund+Slaatto Arkitekter har sendt inn planforslaget til offentlig ettersyn. Dette kan fort bli de første boligene som bygges på Økern.

I august 2019 inngikk Torstein Tvenge-selskapet Fram Eiendomsinvest AS og Bonum AS et samarbeid om kvartalsutvikling på Økern i Oslo. Året etter bestilte Lund+Slaatto Arkitekter oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for prosjektet, som omfatter eiendommene Økern Torgvei 1 og Økernveien 148-150.

I henvendelsen til PBE ble det skissert 245 boliger og 2.482 kvadratmeter næring. I planforslaget som snart skal ut til offentlig ettersyn, er antall boliger økt til 258 enheter, mens maksimalt tillatt bruksareal næring er oppgitt til 2.700 kvadratmeter.

– Etter tilbakemeldinger fra PBE om hva som er viktige premissgivere for utviklingen, har vi sett muligheten for å øke utnyttelsen noe, så får vi se hvordan dette vurderes, sier prosjektleder Bjørn Wikan i Bonum.

Det er ennå ikke tatt stilling til hva slags type næring som skal inn i byggene, men Wikan påpeker at det er lagt opp til et bredt næringsmål for å holde mulighetene åpne. Økern skal transformeres til et område med urbane kvaliteter, og prosjektet til Fram og Bonum kan fort bli de første boligene som bygges der.

– Vi ser det som en interessant situasjon at vi kanskje skal starte dette ballet. Vi har bevisst satset på høy kvalitet i prosjektet for å bidra til en god utvikling av området, sier Wikan.

Av planforslaget fremgår det at foreslått bebyggelse er på 7-9 etasjer, og at utadrettet virksomhet planlegges i første etasje mot gatene rundt.

PBE er positiv til planforslaget, men mener det må sikres lavere byggehøyder nærmest gravhaugene i Økernparken samt at utforming av gater tilliggende utbyggingstomten er i tråd med den kommunale «Teknisk forprosjekt for Stor-Økern». Etaten fremmer eget alternativ som ivaretar dette, i tillegg til sikring av alle registrerte trær i tilliggende turdrag. Etaten utvider planområdet i sitt alternativ for å ivareta gang- og sykkelforbindelser til området rundt.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.