Innleggets bilde

Bonum satser stort i Lillestrøm

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Thor Arne Brun, den 11. august, 2020.

Bonum har i partnerskap med Brødrene Jensen og Rema Etablering sikret seg et stort utviklingsområde på vel 37 mål i Lillestrøm, kjent som Nesa Nord.

Området skal detaljreguleres og utvikles til et boligprosjekt, med sikte på i overkant av 500 boliger og 10.000 kvadratmeter næringsarealer.

Ny bydel

- Vi har stor tro på Lillestrøm og er veldig glade for at vi nå får muligheten til å bidra med utviklingen av et stort og sentralt område. Byen har allerede hatt en imponerende utvikling, med stadig økning av arbeidsplasser og et godt tilbud til befolkningen lokalt. Når man i tillegg når sentrum av Oslo på kun 10 minutter med tog, sier det seg selv at byen er et attraktivt alternativ for mange, sier Anders Bakken Eriksen, partner i Bonum.

- Målsetningen er at området skal transformeres til en ny urban bydel i Lillestrøm. Vi skal videreføre det gode arbeidet områdets forrige eiere har startet, og sørge for at dette blir et attraktivt sted å bo på Lillestrøm. Området er et prioritert område for transformasjon til bolig– og næringsformål hos kommunen, og vi ser frem til tett dialog med lokale myndigheter allerede fra i høst, legger han til.

Selgere av eiendommene er Saint-Gobain Byggevarer AS, K4 Group AS og Olaisen Eiendom AS.

Partene ønsker å holde de kommersielle betingelsene konfidensielle.

– Utviklingen av Nesa Nord går nå inn i en ny fase, og det har dermed vært viktig for grunneierne å sikre en ny partner med riktig kompetanse og ressurser til dette viktige arbeidet. Med Bonum, Brødrene Jensen og Rema Etablering har vi fått anerkjente og solide partnere innen eiendomsutvikling som både har ressurser og erfaring, inklusiv fra Lillestrøm, til å kunne realisere det store potensialet som ligger i Nesa Nord i tråd med vår visjon for området, sier Rami Haug Khoury, CEO & co-founder i K4 Group AS, på vegne av selgerne.

Høye ambisjoner

- Før detaljregulering kan påbegynnes må områderegulering vedtas, og vi ser frem til å gå i dialog med kommunen og planmyndighetene i denne prosessen. Vi skal nå i gang med en lengre prosess for utviklingen av dette svært spennende området, men har allerede lagt ambisjonsnivået høyt hva kommer til ønskede miljøaspekt, byplanmessige grep og bokvalitet, sier Arild Jacobsen, urbanist og fagsjef plan i Bonum.

Lillestrøm er Norges niende største kommune med 87.500 innbyggere og opplever netto tilflytting. Flere prosjekter er på trappene i nærområdet, blant annet Kvarteret i Lillestrøm i regi av OBOS, rett øst for Norges Varemesse.

Selgerne har benyttet DLA Piper og DNB Næringsmegling som rådgivere i prosessen, Wiersholm bistod kjøpersiden.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.