Innleggets bilde

Bonum utvikler logistikkprosjekt i Asker

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Silje Rønne, den 13. oktober, 2021.

Bonum har engasjert arkitektene Astrup og Hellern som plankonsulent og arkitekt på et stort logistikk- og lagerbygg langs E18 i Asker.

Astrup og Hellern har utarbeidet en studie med et konsept for en logistikk-, lager-, produksjons- og distribusjonshub, og skal nå bistå Bonum med detaljregulering av eiendommen.

– Asker kommune mener den delen av eiendommen som ikke berører fremtidig tunnel for E18 bør kunne reguleres før detaljregulering for E18 er på plass, og vi arbeider med å sende inn bestilling av oppstartsmøte nå i oktober, sier Paul Koefoed, prosjektleder i Bonum.

I god dialog med kommunen

I dag er det produksjon av urter i gartneriene på Ravnsborg gård, men om noen år er det kanskje produksjon av helt andre varer på eiendommen. I møte før sommeren var kommunen ifølge Bonum positive til eksempelvis en bedrift med produksjon over bakken og tilhørende lager og logistikk under bakken.

– Kommunen var tydelig på at de mener bolig ikke bør utgjøre hovedtyngden av ny utbygging. Vi ser derfor på ulike muligheter for å etablere et fleksibelt bygg, for en stor bruker eller flere mindre. Med særdeles god tilknytning til E18 i vestkorridoren har eiendommen et sjeldent godt nedslagsfelt i Oslo, Bærum, Asker og videre vestover. Vi tror eiendommen blant annet har et stort potensial som en last mile hub, og vi vil utforske dette og andre løsninger i tiden fremover, uttaler Anders Bakken Eriksen, konsernsjef i Bonum.

Tegner et fleksibelt bygg for én eller flere

– Dette er en veldig spennende eiendom, som vi gleder oss til å jobbe med, sier Hanne Embretsen, arkitekt og planfaglig konsulent i Astrup og Hellern.

De har brukt terrengforskjellene på tomten, til å skape to nivåer og optimale manøvreringsområder. Nedre nivå er atkomst til logistikk-, lager- og produksjonsdelen, mens øvre nivå har en dagligvarebutikk med egen inngang.

– Bygget er planlagt som en treskispsløsning, helt eller delvis i to etasjer, hvor hver etasje har cirka 6 meter brutto høyde. Skissene viser en åpen del over to etasjer i midtre skip som er tilpasset høyere reoler, sier hun.

Embretsen påpeker at rominndelingen er fleksibel og kan huse flere brukere og ulike funksjoner tilpasset bruker og behov.

– Grønne tak i høyden med eksisterende terreng i vest demper opplevelsen av næringsbygget fra det bevaringsverdige gårdstunet på og lager en egen sone vi ser på funksjoner som et hagesenter, barnehage eller bolig.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.