Innleggets bilde

Coop bygger boliger

Denne artikkelen var trykket i Finansavisen, skrevet av Christopher I. Sandøy den 29. Desember, 2017

Coop vil etablere Extra-butikk på Rodeløkka i Oslo. Dermed blir samvirkelaget samtidig boliginvestor.

– Vi er med på mange boligprosjekter gjennom vår eiendomsutvikling rundt omkring, men det er lenge siden vi har gjort noe i Oslo, sier Magne Søvde, direktør i Coop Norge Eiendom.

Han har ansvar for kjøp og salg i selskapet som har en sentral konsernfunksjon i å bistå de ulike samvirkelagene med eiendomsinvesteringer og eiendomskompetanse. I disse dager har selskapet inngått en avtale med boligutviklingsselskapet Bonum Utvikling om å gå inn som deleier i et leilighetsprosjekt i Marstrandgaten på Rodeløkka i Oslo.

Coop Norge Eiendom er involvert i rundt 100 eiendommer og eiendomsprosjekter, og litt færre enn halvparten av disse er gjort i partnerskap med andre aktører.
Søvde opplyser at Coop Norge Eiendom er partner i prosjekter med til sammen over 1.000 boliger i ulike faser.

Frykter ikke eksponering

Prosjektet vil etter planen bestå av oppimot 100 leiligheter og en butikk, med planlagt ferdigstillelse i første del av 2022. Coop skal ta én tredjedel av boligprosjektet pluss næringsarealene.

– Vi har inngått en avtale i tro om at vi skal få til å etablere lavprisbutikken Extra, men vi er klar over at de nødvendige tillatelser ikke er gitt ennå, og dette har vi tatt forbehold om. Men sånn er det – vi må være offensive, sier viseadm. Direktør Bjørn Tore Skaug i Coop Øst, som skal drive butikken som etter planen skal åpne om fem år.
Søvde sier kravene Coop stiller for å delta i et boligprosjekt blant annet er at det må være sannsynlig å få til en av kjedes butikker i prosjektet.

– Og så vurderer vi krav til forhåndssalg, inntjening og risiko med en markedsmessig tilnærming, men vi har kanskje andre avkastningskrav enn det andre boliginvestorer har, i og med at vi går inn i prosjektene for å få til butikker for våre kunder, som også er våre eiere.

Han gir uttrykk for å ikke være spesielt bekymret for å øke eksponeringen mot boligmarkedet.

– Vi er eksponert mot boligmarkedet på nasjonalt plan, da vi har prosjekter på mange steder – blant annet Gjøvik, Mo i Rana og Stavanger-regionen – men er ikke veldig bekymret for risikoeksponeringen. Vi er naturligvis spent på hvordan Oslo-markedet vil utvikle seg og hva som skjer videre, men vi tror det vil normalisere seg. Men uansett er det viktig å ha gode prosjekter

Ønsket seg handelsarealer

Det er altså Bonum Utvikling som skal holde i tømmene i prosjektet. Boligbyggeren Bonum ble startet i 2011 av en kameratgjeng fra Tønsberg, og i fjor ble avleggeren Bonum Utvikling etablert.

Dette selskapet jobber med større utviklingsprosjekter i samarbeid med andre partnere, og forvalter i dag 10 prosjekter.

I utgangspunktet kjøpte Bonum Utvikling eiendommen i Marstrandgaten, men senere har selskapet også sikret seg naboeiendommen som ligger i Stockholmgaten. Adm. Direktør og partner Salman Saeed sier selskapet en stund har diskutert å etablere handelsarealer på gateplan i prosjektet, og da prosjektet økte i størrelse var det «naturlig å ta opp dialogen med aktuelle handelsaktører som også besitter industriell kompetanse hva gjelder eiendomsutvikling».

Saeed sier at prosjektet kvaliteter skulle tilsi at leilighetene vil kunne selges for 5-6 millioner kroner stykket, som i følge konvensjonell matematikk skulle tilsi totale leilighetsverdier på oppimot 500-600 millioner kroner i prosjektet.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.