Innleggets bilde

- DET ER NÅ VI STARTER

Les saken om Bonum på estatemedia.no, der den var først publisert av Silje Rønne, den 19. April, 2018.
Foto: Girl Crush.

Selv etter en eventyrlig utvikling skal Bonum fortsette å utfordre og gi gass fremover. Det er nå det starter, mener Bonumpartner Anders Bakken Eriksen.

Anders Bakken Eriksen, akkvisisjonssjef og partner i Bonum, er også en av gründerne bak selskapet. Sammen med Espen Tollefsen Lundkvist og Stefan Moltke-Hansen Yan, har de bygget opp en milliardbedrift på få år. Eriksen har blant annet ansvaret for akkvisisjonsavdelingen i selskapet, og jobber til daglig primært med transaksjoner og finansiering.

Det var ingen selvfølge at Eriksen skulle inn i eiendom. I 2004 avtjente han verneplikten i skogene i Indre Troms, i Panserbataljonen i hæren, og de neste tre årene jobbet han i Forsvaret.

– Når jeg først gikk inn i Forsvaret, ville jeg gjøre det skikkelig. Jeg ønsket ikke en halvveis tjeneste på et kjøkken – jeg ville ha en ordentlig utfordring, med en tjeneste det var litt futt i. Derfor endte det med «oppklaring» i panserbataljonen. Enheten var tiltenkt å tjenestegjøre i Afghanistan, men på grunn av en budsjettsprekk i Forsvaret ble oppdraget allokert til hærens stående profesjonelle avdelinger, forteller Eriksen og påpeker at når han først har trent til et oppdrag, vil han løse det. Derfor søkte han seg videre til Telemark bataljon (TMBN) etter førstegangstjenesten.

– I troppen i TMBN var alle drillet i absolutt alt fra A-Å, og mange hadde jobbet i stillingen i årevis. Å komme inn i et miljø der alle er særdeles proffe og dyktige i sine jobber var veldig inspirerende. Folk hadde generelt også lite vondt i viljen og bare gjorde jobben, det har noe jeg har tatt med meg videre i Bonum, sier han.

Eriksen tror noe av det viktigste han lærte i Forsvaret var å søke løsninger på problemer.

– Man står ovenfor problemer hele tiden og det er unntaket fra regelen at alt går etter planen. Det er heller ikke slik at du kan spørre «hva gjør vi nå», du må bare raskt finne en løsning på det. Den tankegangen er veldig innprentet i systemet, det finnes alltid en vei til mål, forklarer han.

OPTIMISTISK

De andre partnerne i Bonum beskriver Eriksen som veldig optimistisk. Hans egenskap å tenke positivt i kombinasjon med å se etter løsninger er noe de verdsetter høyt. Dette i kombinasjon med å være tett på svært forskjellige mennesker, fokus på teambuilding og kameratskap, mener akkvisisjonssjefen han har lært i Forsvaret. Han er også takknemlig for at han i ung alder fikk flere turer til Afghanistan, det setter perspektiver på de trygge rammene man har her i landet.

– Det er en god erfaring å ta med seg så tidlig i livet, særlig når du vokser opp i trygge omgivelser på Nøtterøy. Man får det litt tettere på hvordan verden egentlig henger sammen, når barna der spør om vann og penner, fremfor russekort, sier han og understreker hvor godt vi har det i Norge.

Forsvaret lærte han også å «pushe» seg selv, og forstå hvor mye kapasitet han faktisk har. For selv om hverdagen kan oppleves slitsom, mener Eriksen at vi ofte har mye mer å gå på.

«Folk kommer på jobb og knuser på hver dag, det er jeg stolt av.»
– Anders Bakken Eriksen

– De færreste av oss har fysisk tunge og krevende jobber, og vi har alltids ganske mye mer og gå på – det er alltid mulig å «pushe» seg selv ganske mye lenger. Jeg lærte å kjenne disse grensene i Forsvaret, og sier til meg selv når dagen føles tung, at vi er ganske langt unna å være virkelig presset, sier han.

På spørsmål om hvorfor han ønsket å dra til Afghanistan, svarer han at dette er noe han har reflektert over flere ganger. For Eriksen er det tredelt, han gjentar at han var innstilt på å gjennomføre et oppdrag sammen med laget man har trent med, samtidig som det handlet om eventyrlyst.

– Noen må også gjøre det. Skal man være en del av NATO og forvente at andre skal hjelpe landet ditt, må du også bidra, mener han.

AKSJETIPS TIL TROPPEN

I 2007 begynte Eriksen å studere siviløkonomi på Handelshøyskolen BI. Han har alltid vært interessert i tall og finans. I TMBN under troppens time, ga han til og med aksjetips til de andre soldatene.

– Mellom situasjonsoppdateringene om verdens konfliktområder, hendte det jeg kjørte aksje- og forvaltningstips på slutten av timen. Jeg tror til og med det var noen som tjente litt penger på det, sier han og ler. Før han tenker seg om og fortsetter: – Jeg begynte med aksjer etter konfirmasjonen, med pengene jeg fikk da. Jeg åpnet en konto i mammas navn og «tradet » i friminuttene.

Han visste ikke konkret hva han ønsket med studiene, men at det var bredt og ga mange muligheter. Underveis kjøpte han sin første leilighet med kameraten, Espen Tollefsen Lundkvist, i Vidars gate i Oslo.

– Vi så etter et oppussingsobjekt med bra beliggenhet, og det fant vi. Vi synes vi var flinke på prosjektledelse og traff bra, og det ble en fin fortjeneste på den. Derfor gjorde vi fem leiligheter til, forteller han, og det var etter dette at de begynte å koordinere andre, mer som en prosjektledersak.

– På et tidspunkt var det vi hadde av penger bundet opp, og vi hadde fått smaken på organiseringsbiten og funnet ut at vi kunne tjene på å gjøre det for andre, som en entreprenør. Da måtte vi ha en struktur på det og vi startet Bonum, forklarer han.

På det tidspunktet hadde Eriksen fortsatt to år igjen av studiene, og tomme forelesningssaler på BI ble brukt som møterom på kveldstid.

– Vi startet med koordinering av ekstern entreprise, og vi brukte mye tid på å finne ut hvordan man kunne differensiere seg fra de typiske håndverkerne som kanskje presenterte ting på en dårligere måte enn de burde. Vi hadde mye fokus på salg i denne perioden, for dersom du klarer å få tak i de gode jobbene, er det de du tjener på. Det gikk fort, vi hadde primært fokus på bad, vi så at der kan man tjene godt med penger ettersom det kreves mye koordinering av mange forskjellige faggrupper, forklarer han.

Deretter vokste de raskt i både størrelse og omfang på prosjekter. Bonum jobbet etter denne modellen noen år, før det ble for tydelig at de som virkelig tjener penger er de som eier eiendommen.

– Da fant vi ut at vi måtte få kjøpt disse eiendommene selv for at det skulle bli noe morsomt det her. Da begynte vi å kjøpe råloft og enkeltleiligheter i større skala, forklarer Eriksen.

Entreprisedelen hadde Bonum noen år, men de sluttet å gjøre eksterne entrepriser da eiendomsmassen var stor nok til at entreprenørene kunne utføre deres egne prosjekter.

– Noen år gjorde vi kun egne prosjekter, men der vi er nå har vi blitt en typisk boligutvikler, med eksterne som tar seg av byggingen. Fremover vil det aller meste settes ut som totalentrepriser, sier han.

Helt fra starten har de hatt en rød tråd i det de har gjort, og uansett størrelse på selskap og jobb har fokuset vært å finne noe som gjør at de skiller seg ut. Det skal ikke være standard. Dette har de videreført til arkitekturen i dag, og når de regulerer større prosjekter skal det utformes med et blikk på detaljer og en helhetlig utforming som skal står seg over lang tid.

– Det blir kritisk fremover tror jeg – altså å utvikle eiendommer og boliger som ikke detter inn i mengden, men skiller seg positivt ut. Det er spennende tider med mye riktig fokus på hva som egentlig etterspørres, og boligkjøperne stiller stadig høyere krav. Vi jobber aktivt med å sørge for at vi skal ligge i forkant her, både på design, bærekraft og funksjonalitet, forklarer han.

Å være med å bygge noe, synes Eriksen er gøy. Enten det er et selskap eller eiendom. Men at det det ligger mye jobb bak Bonum, legger han ikke skjul på. Bonum har vært og er en stor del av livet hans, selv om han også har samboer og to barn. Det ligger mye penger og tid bak selskapet, og mange år med en svært beskjeden livsstil, der alt av inntjening har gått til virksomheten.

Dette er Anders

PROFIL

  • Navn: Anders Bakken Eriksen
  • Alder: 33
  • Om: Én av gründerne bak eiendomsutviklingselskapet Bonum
  • Stilling: Akkvisisjonssjef og partner i Bonum
  • Utdanning: Siviløkonom ved Handelshøyskolen BI

– Dette har vært en hektisk, men spennende tid. Du får sett ting blir til som skal stå seg over lang tid, og det er gøy. Samtidig å oppleve at alle er med på å gjøre Bonum gode, vi har en veldig positiv trend gående blant de ansatte, alle er med på reisen. Folk kommer på jobb og knuser på hver dag, det er jeg stolt av, fremhever han og påpeker at bransjen har tatt dem svært godt i mot, selv om de er en relativt fersk aktør og utfordrer, opplever han at holdningen er at det er nok eiendom til alle.

ALDRI FORNØYD

– Det er nå vi starter! Vi har fått lagt et bra grunnlag og ansatt dyktige folk, folk som er flinkere enn oss. Vi tiltrekker oss mange riktige mennesker, nå er grunnlaget lagt og systemene er på plass, det her er skalerbart og fungerer på en god måte, og vi er virkelig klare for å knuse på, sier han entusiastisk.

Bonum er godt etablert og rigget for videre vekst, med cirka 60 ansatte er verdikjedens prosesser er satt i system, og kan håndtere videre vekst.

– Arealplanleggerne våre kan ta på seg flere prosjekter uten at det nødvendigvis betyr å ansette flere. Markedet er greit, vi tror at det er på vei mot normalisering. Tomteprisene derimot har ikke fulgt prisfallet på bolig helt enda, hvis du har fått et tall i hodet av en næringsmegler i februar i fjor, tar det litt tid før du legger det fra deg, forklarer Eriksen, og fortsetter: – Vi har en veldig systematisk tilnærming til søk og kjøp, med en dedikert avdeling som er aktivt ute for å finne nye prosjekter. Vi søker i alle flater og kartlegger alle relevante eiendommer. Hvorfor gjør vi det, jo vi er ikke store nok til å sitte å vente på at prosjekter faller i fanget på oss – vi må aktivt ut å jage.

Han beskriver Bonums porteføljer som trygge, med liten salgsrisiko, der eiendommene er spredt på mange segmenter og geografiske områder, hovedsakelig innenfor Stor-Oslo.

– Vi har fått en god posisjon i «high end»-segmentet, og det er selvfølgelig en del risiko der, men vi er bevisste og ser at det har en positiv effekt generelt. Vi skal alltid levere kvalitet og noe som skiller seg ut, uavhengig av prosjekt. En del av vår strategi er og vil alltid være nytenkende. Vi er aldri fornøyde med der vi er, vi skal utvikle oss videre, understreker han.

Det betyr ikke at Bonum skal gjøre alt alene. De er åpne for å gjøre prosjekter for andre eiendomsbesittere, dersom de trenger en partner som kan utvikle eiendommen. Dette gjør de allerede i dag med Miliarium Bolig, og de er i dialog med flere.

– Det er ikke alltid sånn at alle har tid, ressurser eller kapasitet til å utvikle alle prosjekter alene, og da kan vi være en samarbeidspartner, sier han. Det kan enten være andre profesjonelle vi kan lage et kompletterende team med, eller private som har behov for en profesjonell utvikler for å realisere potensialet i eiendommen sin.

TYDELIG STRATEGI

Fremover skal Bonum øke tilstedeværelsen langs pendlernettverket og knutepunkter. De tror at urbaniseringstrenden bare vil fortsette, og at mange kommer til å jobbe i Oslo og pendle fra andre steder.

– Vi har hatt en stilling ute i Østfold for å se om vi kan finne god lokal kompetanse der, vi har allerede en avdeling i Drammen, og vi ser for oss å ta posisjoner i andre byer på det sentrale Østlandet, konstanter han. Vi har stor tro på å søke ut de virkelig gode tomtene lokalt og levere et produkt som skiller seg ut i markedet, sier han.

På spørsmål om hvor Bonum er om ti år, svarer Eriksen at de allerede har vært igjennom ulike forretningsmodeller og faser i selskapet, og at han ser ingen grunn til at de ikke skal fortsette å vokse i samme takt, hvis ikke raskere. Eriksen legger til at de har en langsiktig tilnærming, og er en aktør som har kommet for å bli.

– Veksten skjer eksponentielt raskere når man kommer opp på de nivåene vi gjør nå, med prosjekter i vesentlig større volumer. Vi skal fortsette å utfordre og gi gass fremover, det er som sagt nå vi starter så det er bare å følge med videre!

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.