Innleggets bilde

Bonum doblet fjoråret

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Silje Rønne den 7 August, 2017.

Bonum AS doblet omsetningen i år igjen og fikk et årsresultat på 95 millioner kroner.

– Bonum leverte på konsernnivå en omsetning på 581 millioner kroner med et driftsresultat på 107 millioner kroner. Med dette havner Bonum godt innenfor egen målsetning om å doble omsetningen, sier Thomas Bergum Bø, administrerende direktør og partner i Bonum AS.

– Er dere fornøyd med utviklingen og tallene for 2016?

– Ja, nå referer du til Bonum sitt konsernregnskap. Dette viser ikke hele bildet hverken på topp eller bunn. Selve omsetningen vises ikke før eiendommen er solgt til sluttbruker og er således et dårlig måltall slik Bonum driver i dag. Bonum har solgt eiendom og eiendomsporteføljer til en verdi av cirka det dobbelte i 2016. Noen av prosjektene er også gjort i samarbeid med investorer der Bonum ikke har eid hele prosjektet selv, svarer Bergum Bø.

– Hvilke utfordringer er størst i den fasen dere er nå, og hva er målene for 2017?

– De største utfordringene i veksten er forbi oss, og Bonum er nå på et nivå vi trives. Bonum har tatt steget over til større prosjekter og vi konsentrerer oss i all hovedsak om 50 pluss enheter og signaturprosjektene våre, sier han og fortsetter: «Når det gjelder målsettingen er den klar, Bonum skal doble «tomtebanken» til 10 milliarder kroner i realisasjonsverdi i løpet av 2018.»

– Hva tror du om markedet fremover og hva vil det bety for dere?

– Det blir spennende å se hva som skjer med markedet i siste halvår. At vi skal ned fra toppen er vel ikke noe hemmelighet, men så lenge de fundamentale forholdene i norsk økonomi er god og rentene forblir lave vil nok nedturen bli kortvarig, også denne gangen. For vår del har ikke den kortsiktige biten så mye å si, da prosjektene våre er lange. Men skulle det bli en brå og langvarig nedgang er det naturligvis negativt for de fleste innen eiendom, også for Bonum. Vi tror ikke det vil skje og håper heller det vil åpne seg muligheter etter hvert som markedet kommer inn til en forhåpentligvis myk landing, sier han.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.