Innleggets bilde

Etablerer Bonum Utvikling

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Thor Arne Brun den 1 August, 2016.

Salman Saeed (31) fra Linstow og Kjell Kristian Olstad (30) fra Stor-Oslo Eiendom skal lede nysatsningen Bonum Utvikling.

– Bonum Utvikling skal ha ansvar for de større samarbeidsbaserte utviklingsprosjektene. Bonum vil dermed ta steget fra i dag å være en boligutvikler som har prosjekter på egen balanse, til å bli en eiendomsutvikler som gjør større prosjekter med lenger tidshorisont, i samarbeid med andre aktører, sier Thomas Bø, daglig leder i Bonum.

– Vi opplever en stor tilgang på eiendommer som ikke kommer ut i markedet og eiendomsbesittere som ønsker et samarbeid med Bonum. Gjennom Bonum Utvikling skal vi legge til rette for gjennomføring av større utviklingsprosjekter i samarbeid med finansielle samarbeidspartnere og eiendomsbesittere, sier Bø.

– For oss er dette en naturlig videreutvikling av Bonum, som i tillegg til å besitte den industrielle kompetansen også får inn finansiell kompetanse i organisasjonen, og dermed blir et komplett eiendomshus som kan levere alt fra A til Å, forsetter han.

Gjennom etableringen av Bonum Utvikling vil Bonum også utvide virksomhetsområdet til å omfatte næringsbygg, i tillegg til boliger som har vært nisjen frem til nå.

Veien videre

Bonum Utvikling skal være opportunistiske i tilnærmingen og investere aktivt i utviklingseiendommer. Prosjektledelse, prosjektstyring og ivaretakelse av byggherrerollen i prosjektet vil fremdeles ligge hos Bonum AS, som etterhvert har bygget seg opp en solid kompetanse og dokumentert gjennomføringsevne på ulike type utviklingsprosjekter; både «green field» og «brown field», samt mindre ombyggingsprosjekter.

– Med Salman og Kjell Kristian på laget har vi vært så heldige å plukke fra øverste hylle. De er unge, fremoverlente, sultne og passer inn i Bonums profil. Vi er sikre på at de har den kompetansen som må til for at Bonum skal kunne vokse videre og ta steget opp til å bli en ledende eiendomsutvikler i byen, mener Bø.

Åpner for samarbeid

Bonum Utvikling er operative fra 1. august og vil allerede da være investeringsklare. – Vi har mange potensielle prosjekter som vi vurderer, samtidig som Bonum også har en del samarbeidspartnere som har meldt sin interesse for å samarbeide med oss på eiersiden i prosjektene. Nå gjenstår det å lande på de riktige prosjektene med den rette profilen for Bonum Utvikling, sier Salman Saeed. – Bonum er over tid bygget opp gjennom gode samarbeid og relasjoner, og dørene er alltid åpne hos oss, svarer Saeed på spørsmål om hvordan man eventuelt kan komme i kontakt for et samarbeid med Bonum Utvikling.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.