Innleggets bilde

Bonum har fortsatt stor tro på boligmarkedet

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Silje Rønne den 25 August, 2017.

– Selv om boligprisene har falt, taler makroøkonomiske forhold for en positiv boligprisutvikling i Oslo.

De siste månedene har boligprisene i Norge falt noe, men fra rekordhøye nivåer. Hovedgrunnen er et høyere tilbud og strengere utlånspraksis hos bankene. I Oslo har et lavt tilbud og svært høy prisvekst preget boligmarkedet, men ifølge Ann Kristin Aure, makroanalytiker i Bonum AS, ser dette nå ut til å snu.

– De fleste makroøkonomiske forhold taler for en positiv utvikling i boligprisene. Det ser ikke ut til at bankene vil stramme ytterligere inn på kredittpraksisen i nærmeste fremtid, rentene vil trolig være lave i lang tid fremover og sysselsettingen øker, sier hun.

– Mye avhenger også av psykologiske faktorer og hvordan tilbudet vil utvikle seg videre fremover. Med økt grad av usikkerhet og med negativitet i mediebildet, tror vi i Bonum at kjøpere kan bli enda mer bevisste og selektive. Fokus på kvalitet og prosjekter som utmerker seg blir kanskje enda viktigere, tror Aure, og snakker på veiene av Bonum.

Usolgte boliger øker

– Nå ligger det 4.000 usolgte boliger i Oslo på Finn.no, dette er det høyeste tallet noen gang. I snitt selges det rundt 1.500 boliger hver måned, så det er klart det høye tilbudet påvirker boligprisene, understreker hun.

Bonum tror tilbudet vil holde seg rimelig høyt i en god stund fremover, da ferdigstillelse av nye boligprosjekter vil øke de neste to årene.

– I et tregere marked vil en del prosjekter bli lagt på is i påvente av salg. Dette vil være med på å stabilere tilbudet, og vil isolert sett være positivt for boligprisveksten, forklarer hun.

– Bonum har et langsiktig perspektiv på boligmarkedet i Oslo, og mener at selv om vi nå ser noe nedgang i markedet så tror vi i Bonum på en positiv utvikling over tid, avslutter Aure.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.