Innleggets bilde

Frister NRK med sentral tomt

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Glen Wilding, den 27. november, 2019.

Bonum ønsker NRK til Økern og har nå skissert ut en løsning i Østre Aker vei.

Økern er samme bydel som Oslo kommune nylig lanserte som en mulig lokalitet for NRK på en av deres tomter. De vil gjerne beholde mediegiganten i hovedstaden, en tanke som har bredt politisk flertall i bystyret.

Nå foreslår Bonum at statskringkastingen slår seg ned på deres tomt på Økern, og frister med en skisse som er lagd sammen med Topic Archtecture og A-LAB.

– Vi mener tomten er ideell for NRK sine skisserte behov, tilnærmet rett på kollektivknutepunktet på Økern. Den kommende transformasjonen av dette området er spennende, og NRK har nå muligheten til å skaffe seg en strategisk beliggenhet, sier markedssjef og partner Ruben Wilhelmsen i Bonum i en pressemelding.

Han mener NRK får muligheten til å bygge et fremtidsrettet kringkastingssenter der, i et område i sterk utvikling og med kort vei til hele byen og andre regioner.

– Økern er et viktig transformasjonsområde og det vil åpenbart være veldig positivt for både Oslo, Hovinbyen og Økern lokalt om NRK som en viktig generator for kultur og byliv, flytter hit, påpeker han.

Skissen Bonum, Topic og A-Lab har kommet opp med gir en potensiell utnyttelse på inntil 80.200 kvadratmeter om tilliggende tomtearealer også inkluderes.

– Mellom byggene ligger et torg som til daglig kan fungere som en møteplass for NRKs avdelinger. Byggene knyttes sammen av en stor kjeller under hele eiendommen. Dessuten er det direkte tilknytning til riksveinettet og i nærhet til E6 og ring 3, påpeker akkvisisjonssjef og partner Anders Bakken Eriksen i Bonum.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.