Hammerfestgata

Bonum prosjekterer oppføring av nybygg på tomt til tilstøtende villa i Hammerfestgata 1. Tomten ligger på Rodeløkka, to kvartaler nedenfor Carl Berner med sitt spennende kulturtilbud.

Publisert av

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.