Hammerfestgata

Bonum prosjekterer oppføring av nybygg på tomt til tilstøtende villa i Hammerfestgata 1. Tomten ligger på Rodeløkka, to kvartaler nedenfor Carl Berner med sitt spennende kulturtilbud.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.