Innleggets bilde

Ung i Næringseiendom hvor Salman Saeed (adm. Dir Bonum Utvikling) er leder, har nådd 1.000 medlemmer

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Silje Rønne den 6. September, 2017.

Ung i Næringseiendom har passert 1.000 medlemmer i underkant av tre år.

Foreningen for unge i næringseiendom har blitt en kjent aktør i bransjen, og i dag består nettverket av profesjonelle eiendomsaktører, alt fra utviklere, næringsmeglere, investorer, rådgivere, investeringsbanker og syndikeringsaktører, myndigheter og mediehus – som alle jobber mot næringseiendom. Funksjonsspennet strekker seg fra regnskapsmedarbeidere til direktører.

Leder for Ung i Næringseiendom (UiN), Salman Saeed er glad for at foreningen nå har rundet 1.000 medlemmer.

– Vi observerer med ydmykhet at vårt initiativ nå har oppnådd en stor milepæl – nemlig 1.000 medlemmer. Det er tre år siden fem av oss startet dette nettverket, med et hårete mål om å skape et fora hvor unge og likesinnede mennesker som jobbet med den samme materien innen eiendomsbransjen skulle kunne møtes for å utveksle erfaringer, dele kompetanse, samt å skape seg ett nettverk, sier Saeed, som også var en av initiativtakerne.

Han startet foreningen sammen med nestleder, Henrik Botten Taubøll, Henrik Baardsen, Daniel Løken Høgtun og Daniel Bjørn. På dette tidspunktet jobbet Saeed for Linstow og ble selv invitert til alle mulige tilstelninger. Her møtte han gjerne partnere og ledere fra næringen som alle var en del år eldre, men fikk sjelden møtt de han faktisk kom til å jobbe med om noen år.

– De som er i din egen aldersgruppe og som du naturlig vil ha mer til felles med, disse var jo ikke invitert, da de ikke representerte virksomheten utad. Det er nettopp det vi ønsket å gjøre noe med, ved å skape et fora hvor det å være ung skulle få forrang foran tittel og erfaring, forteller han.

Saeed mener dog at næringene har vært gjennom et generasjonsskifte, som også har ført til større deltakelse fra de yngre.

– Det skal sies at næringen har endret seg mye i de seneste årene, og vi ser at det stadig er yngre personer fra bransjen på de ulike tilstelningene i byen. Dette er nok ikke et resultat av UiN, men at vi har hatt en form for påvirkning liker vi å tro. Mange av «bautaene» innen bransjen som på mange måter har løftet og skapt premissene for den bransjen vi har i dag, har også gitt seg de siste årene, sier han og ramser opp: Petter Groth (Aspelin Ramm), Christian Joys (Avantor) , Paul Lødøen (OSU), Per Bomann Larsen (Selvaag Eiendom), Erik Lund (Høegh), Per Håvard Lindqvist (Linstow), Håvard Øye (Mustad), Knut Halvor Hansen (Anthon B Nilsen Eiendom), for å nevne noen.

– Dette har åpnet opp for nye typer av ledere, påpeker han.

Økt kvinneandel

Med tiden har nettverket hatt en naturlig utvikling med tanke på mangfold, og med en høy andel av kvinner.

– Dette mener vi er naturlig ettersom en hver bransje bør være et speilbilde av det mangfoldet man har for øvrig i samfunnet, dette har tidligere ikke vært tilfelle i eiendom. Blant våre 1.000 medlemmer er over 30 prosent kvinner – denne andelen bør bli enda høyere, sier Saeed, og fortsetter: – På tre år har vi nå blitt en merkant og anerkjent aktør, som bærere av stemmen til neste generasjon av beslutningstakere innen bransjen.

5 oktober går for øvrig det 11. treffet i UiN av stabelen hos Entra. Som alltid var plassene fulltegnet på kun få minutter. Tidligere i år har det vært arrangert treff hos Haavind og Aspelin Ramm. Nettverket har også vært på Studietur i Berlin hvor den Berlin-baserte nordmannen og eiendomsutvikleren Erling Schjerven stod for mye av det faglige programmet. For øvrig arrangerer og fasiliteter UiN en rekke idrettsaktiviteter som felles fotballtreninger hver mandag, Gruppe PT-timer med Andreas Thorklidsen, samt golfturnering i samarbeid med NRP.

– I Oktober skal UiN i samarbeid med MESH, Linstow, Norsk Eiendom, Aspelin Ramm og Stor-Oslo eiendom arrangerer Norges første rendyrkede proptech-seminar. Her har man invitert 100 ledere fra bransjen, 50 deltakere fra UiN, samt 50 aktører fra startup, venture, og teknologinæringen. Vi har mye spennende på programmet, avslutter Saeed.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.