Innleggets bilde

Her er boligen for deg som har startup-bedrift

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Tore Årdal, den 12. mai, 2020.

Espen Pedersen i Lund+Slaatto Arkitekter har lenge forsøkt å få til boliger med integrert næringsdel i et boligprosjekt. Nå kan det bli en realitet på Økern.

Estate Nyheter skrev nylig at Torstein Tvenge-selskapet Fram Eiendomsinvest AS, Bonum AS og Brødrene Jensen m.fl. ønsker å bygge 245 boliger og et næringsareal på 2 482 kvadratmeter på Økern i Oslo. Planområdet er beliggende nær Økern T-banestasjon og det fremtidige Økern senter.

Av henvendelsen til Plan- og bygningsetaten fremgår det at utbyggerne vurderer å tilby «duplex-leiligheter, som kan fungere som fleksible lokaler for småbedrifter, med boligdel integrert i det delvis dobbelthøye arealet».

– Ja, dette er noe vi har forsøkt å få til i lang tid. Jeg har blant annet sett en rekke vellykkede løsninger på dette i Brooklyn, USA, sier Espen Pedersen, fagansvarlig arkitektur i Lund+Slaatto Arkitekter.

Han mener denne type boliger kan bli en berikelse for nabolag, samtidig som det er lettere å utnytte «restarealer» i store boligprosjekter.

Ved terrengstigninger langs byggene oppstår det ofte situasjoner, der mindre inneklemte arealer som blir liggende delvis under terreng og vanskelig til, kan benyttes som selvstendig tilgjengelige næringsarealer. Pedersen ser for seg enheter over to etasjer, hvor næringsdelen er i første og delvis i underetasje, mens boligen er i andre. Enhetene har egen inngang fra gateplan, og det er samme inngang både til næringsdelen og boligen.

– Kunden kan selv bestemme hvor mye av første etasje som skal brukes til næring, og etter hvert er det mulig å konvertere hele næringsdelen til bolig. Dette er perfekte boliger for selvstendig næringsdrivende personer i frie yrker, og gjerne i en startup-fase, sier Pedersen, og fortsetter:

– Istedenfor å starte opp i garasjen, har man her mulighet for et større næringsareal med arbeidsstasjoner og møterom som delvis kan sambrukes med boligen. Dette er løsninger som passer godt for arkitekter, kunstnere, designere, små teknologibedrifter og en rekke andre mindre virksomheter, som kan vokse etter hvert.

Samlet bruksareal for enheten kan bli på ca. 150 kvadratmeter, slik at man da vil få et næringsareal på opptil 75 kvadratmeter.

– Dette er litt eksperimentelt i norsk sammenheng, men samtidig tror jeg det er mange som vil synes at det er kjempekult. Hvis det plasseres en benk og et bord utenfor hovedinngangen, skaper det noe i nabolaget – det kan bidra til å aktivisere gaten og gi et snev av en Amsterdam-feeling, mener Pedersen

Han sier at næringsarealene også kan egne seg for utadrettet virksomhet, for eksempel sykkelverksted, men neppe for servering eller varehandel.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.