Innleggets bilde

Ny bygård kommer fra Bonum

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Tore Årdal den 24 Mars, 2017.

Bonum ønsker å oppføre en bygård på seks etasjer nær St. Hanshaugen park i Oslo. Uteoppholdsarealer er planlagt på takterrassen.

Den raskt voksende boligbyggeren Bonum har bedt Plan- og bygningsetaten om en forhåndskonferanse i forbindelse med den planlagte oppføringen av ny bygård i Bjerregaards gate 11. Henvendelsen er gjort av Fjord Arkitekter, som Bonum nylig kjøpte majoriteten av aksjene i.

Bygården vil fylle et tomrom i et kvartal bestående av eksisterende bygårder. Den er planlagt med seks etasjer med kjeller og takterrasse. Takterrassen ønskes for å gi beboerne gode uteoppholdsarealer, og vil -ifølge Fjord Arkitekter- sikre beboerne tilgang til sol hele dagen.

Beboerne i den bakenforliggende eksisterende bygården vil ha tilgang til tomten gjennom et nytt portrom i den nye bygården.

Arkitektselskapet viser også til leilighetsfordelingsnormen, hvor det fremgår at krav til antall store leiligheter kan avvikes ved infill-prosjekter der byggetomtens størrelse er begrenset.

– Tiltakshaver ønsker en miks av to og treroms leiligheter som vil ligge nært opptil Kategori 1 med maks 35 prosent andel leiligheter mellom 35-50 kvadratmeter. Vi ønsker å få avklart hvorvidt Kategori 1 vil gjøres gjeldende og rammer for eventuelle avvik med tanke på infill-prosjekter, skriver arkitektselskapet, som også ønsker å diskutere mulighetene for å dispensere fra kravet om rom mot stilleside og eventuelt kompenserende tiltak.

Bygården skal plasseres i flukt med resten av gatens fasadeliv, og vil sammen med eksisterende bygård på tomten danne et avlukket gårdsrom. Det lukkede gårdsrommet vil få en dybde på ca. 5,5 til 6,5 meter. Terrenget stiger over 1 meter fra gaten hvilket muliggjør en trinnfri høy førsteetasje med adkomst fra gårdsrommet.

På hjemmesiden til Bonum skriver selskapet at leilighetene vil ha preg av det urbane med delikate effekter og at det fokuseres på ”materialvalg og gode planløsninger med romslige rom og innbydende lysforhold.”

– Dette er et prosjekt Bonum har tro på. Bjerregaards gate er en bra gate i en veldig spennende bydel. Det som er unikt med St. Hanshaugen, er beliggenheten, der er det gangavstand til sentrum og man kan leve godt uten bil. Her ønsker Bonum å bygge en liten bygård som utnytter en liten tomt på en klok måte som gir fine løsninger. Prosjektet er foreløpig i en tidlig fase hvor Bonum har søkt om en forhåndskonferanse. Der vil Bonum utforske mulighetene for hva Bonum kan få til, sier direktør for Bonum Utvikling, Salman Saeed.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.