Hvilke krav kan kommunen sette for å øke kvaliteten på utviklinger?

– Vi er jo veldig opptatt av kvalitet, vi som arkitekter, sier Arkitekt og Daglig leder ved Fjord Arkitekter, Finn Magnus Rasmussen.

– Hvordan er det lovgivningen kan gjøre at det blir bedre kvalitet i boligene? Tror du det finnes noe mekanisme der som gjør at utbyggere må skjerpe seg og bygge bedre boliger? Fortsetter han.

– Det ser ut som det er en slags rekkefølge i dette her. Du kan si at før man fikk en voldsom prisstigning i boligprisene så ble det bygget større og mer fleksible boliger. Så har det blitt veldig skvist på areal for å gjøre boligene betalbare, for flere. Og nå i den siste tiden har vi sett en utflating på markedet igjen, som vi arkitekter og mange andre håper at skal føre til at utbyggerne må strekke seg litt lenger for å få solgt leilighetene sine, at de er nødt til å fokusere på å gjøre boligene attraktive på forskjellige vis. Svarer Ole Henrik Hiorth. Som uansett hva man legger i kvalitetsbegrepet vil gjøre at man må hele tiden putte inn, om det er overflater, lys eller takhøyde eller hva man snakker om, så vil man måtte gjøre det for å finne alle kundene. Men, er det sånn at før utbyggerne strekker seg for å lage den kvaliteten må markedet være mettet? Altså er man nødt til å få ned byggekosten? Fjerne regler sånn at man kan bygge så mye som mulig så raskt som mulig først. Sånn at du får et drøss med boliger som ikke har så høy kvalitet for å på en måte få det til å flate ut, for å få det til å flate ut. Hvis man lar markedet skulle være det som styrer om når man begynner å bygge med kvalitet, svarer Arkitekt og partner i Fjord Arkitekter, Ole Henrik Hiorth.

– Jeg tror ikke på det. Krav settes ikke bare gjennom teknisk forskrift. Kommunen kan jo også sette krav i reguleringsbestemmelsene. Vi har jo mye erfaring med loftsutbygginger og de kravene som nå har kommet med nye Loftsveilederen der man skal for eksempel levere detaljtegninger 1-10 gjør jo at kvaliteten på arkene (mener hvert fall jeg da) har gått opp. Ser du på arkene som er bygget for ti år siden så ser de fort vekk litt klumpete og kjipe ut. Mens nå blir de bedre, de blir mer tilpasset bygget sådan. Sånne typer krav liker jeg. Og det er jo veldig ålreit for oss som arkitekter å kunne si til en utbygger at du må faktisk tegne dette her helt ned i detalj for å nettopp sikre kvaliteten som vi ønsker da, kommenterer Finn Magnus.

– Nettopp. For oss som er arkitekter er dette tipp topp, den type pålegg fra myndighetene om at vi faktisk må planlegge bygget mye lenger før vi søker, avslutter Ole Henrik.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.