Innleggets bilde

Kjøpte bondegård og sikret seg 34 mål utviklingstomt

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Glen Widing, den 4. mai, 2021.

Når dagens drift avsluttes om noen få år, står Bonum, Daimyo og Reitan-familien klare til å bytte ut det meste.

- Det er på tide å vurdere eiendommens fremtidige bruk og en god samfunnsøkonomisk benyttelse av denne sentrale tomta. En kombinasjon av bolig og næring vurderes og vil også bidra som et godt tilskudd til lokalområdet, sier Anders Bakken Eriksen i Bonum.

I partnerskap med Daimyo Eiendom og Rema Etablering har Bonum sikret seg ei det de kaller ei strategisk tomt i Asker kommune. Der har de nemlig fått kloa i Ravnsborg gård langs E18 på Hvalstad, tre kilometer unna kommunegrensa til Bærum. Dette er i dag en av Norges største produsenter av krydderurter.

Hva de måtte betale for eiendommen velger de å holde for seg selv.

- Den er satt av til næring i overordnede planer, men har et stort potensial for boliger på den øvre delen. Av totalt 34 mål er over sju mål satt av til kulturmiljø, inkludert de gamle gårdsbygningene. Vi ser nå på ulike alternativer med kombinasjon av bolig, næring og handel, samt alternativer med produksjon og lager/logistikk, påpeker prosjektleder Paul Koefoed i Bonum.

Utviklerne mener prosjektet deres blir et godt tilskudd til lokalområdet, og er snart klare til å gå i dialog med kommunen og planmyndighetene. Men enn så lenge er ikke tidshorisonten spikret.

- Forholdet til 18 og om kommunen tillater oppstart av planarbeid før E18 er detaljregulert av Statens vegvesen, vil påvirke framdriften og mulighetene, men vi har et langsiktig perspektiv og ser det også som aktuelt å utvikle tomten i flere faser, fortsetter Koefoed.

I den innledende fasen jobber de med Koht arkitekter og Asplan Viak for å kartlegge overordnede føringer og utforske potensialet. Samtidig snakker utviklerne med flere aktører innen ulike segmenter med tanke på sambruk.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.