Innleggets bilde

Kraftig boligprisoppgang – hva nå?

Les saken om Bonum på estatemedia.no, der den var først publisert av Silje Rønne den 7. Mai, 2018.

For fjerde måned på rad stiger boligprisene, men hva kan vi vente oss fremover?

– For fjerde måned på rad stiger boligprisene, både på landsbasis og i Oslo. Spesielt i hovedstaden har boligprisene tatt en helomvending siden boligprisfallet gjennom store deler av 2017. Dette er i henhold til våre prognoser og det ser ut til at veksten skal fortsette en stund til, sier Ann Kristin Aure, makroøkonom i Bonum.

I fjor uttalte Aure at mye av prisutviklingen kan forklares av rekordlav styringsrente og tilbudet av boliger, og ventet da at boligprisene ville ta en positiv vending i 2018. I løpet av årets fire første måneder har boligprisene i Oslo økt med 8,3 %. Boligprisene i Oslo er nå 3,8 % lavere enn de var for ett år siden, men dersom utviklingen fortsetter i samme trend som vi har sett de siste månedene vil boligprisene være på samme nivå i løpet av sommeren.

Sunn korrigering

– I retrospekt ser vi at prisfallet i 2017 var en sunn korrigering for boligmarkedet i Oslo. Vi var aldri bekymret for at prisfallet ville bli spesielt langvarig, sier hun.

Aure uttalte i august at de fleste makroøkonomiske forhold talte for en positiv utvikling i boligprisene. Tross prisfallet, har det likevel vært god aktivitet i boligmarkedet gjennom hele perioden, dog noe mer krevende for nyboligprosjekter. Nå ser det derimot ut til å løsne for nyboligsalget også, når trendskiftet er et faktum og markedspsykologien har snudd.

Christoffer Askjer, partner i Sem & Johnsen, kan bekrefte at de merker vesentlig større etterspørsel etter nye boliger.

– Nedgangen i etterspørselen var forså vidt hovedsakelig et Oslo-fenomen, og prosjektene vi har hatt utenfor Oslo har hatt god etterspørsel hele tiden, sier han.

Askjer tror at etterspørselen nå er tilbake i Oslo fordi kjøperne har troen på at markedet vil fortsette å stige, og at det da er forbundet liten risiko med å kjøpe en bolig som er ferdig først noe lenger frem i tid.

– Fra sommeren 2018 og ut 2019 er ferdigstillelsen av nyboliger ventet å øke betydelig. Dermed vil trolig tilbudet av bruktboliger øke fra sommeren, noe som vil kunne dempe den prisveksten vi nå opplever. Bruktboligtilbudet vil nok likevel ikke få en like stor økning som antall nyboliger som ferdigstilles, da en betydelig andel av disse er kjøpt av investorer. En forventet renteoppgang senere i år vil også kunne bidra til å dempe prisveksten, sier han.

Mer selektive kjøpere

– Med et økt tilbud vil boligkjøperne bli mer selektive, og det vil bli viktigere å skille seg ut med de gode prosjektene. Det er god aktivitet i markedet, og spesielt i Oslo har aktivitetsnivået tatt seg betydelig opp. Samtidig registrerer vi at byen vokser utover, og at flere områder i pendleravstand til Oslo opplever en positiv utvikling i boligprisene, påpeker Aure.

Bonum åpnet i 2017 en egen avdeling i Drammen, og ser nå også på muligheten for å satse i Østfold.

– Vi tror at Drammens-regionen og flere kommuner i Østfold vil oppleve sterkt vekst også i årene som kommer. I løpet av de 12 siste månedene har boligprisene i Drammen steget med 2,5 %, mens boligprisene i Fredrikstad/Sarpsborg har steget med 3,4 %. Til sammenligning har boligprisene på landsbasis falt med 1,0 % i samme periode, avslutter makroanalytikeren.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.