Innleggets bilde

Krav om flytebrygge i Veslebukta

Les saken om Bonum på oavis.no, der den var først publisert av Yana Stubberudlien den 16. juni, 2018.

Utbygger Bonum Eiendom skal opparbeide kantsonen ved feltet B3 og lage en tursti på flytende elementer i Veslebukta.

Dette kommer som følge av UMPs vedtak fra 12. juni om oppdelingen av det såkalte feltet B3 i Kolbotn sentrum i to utbyggingsfaser.

«Gjennom rekkefølgekrav skal områdereguleringen for Kolbotn sentrum bidra til flere tiltak som kommer allmenheten til gode. En oppdeling av B3 i to utbyggingsfaser kan føre til en raskere gjennomføring av viktige tiltak i områdereguleringen», skriver rådmann Lars Henrik Bøhler i sin anbefaling til UMP.

Han ønsker dermed å legge til rette for at turveisystemet rundt Kolbotnvannet kan realiseres raskt, og på en enkel måte for kommunen. Bøhler skriver videre at i påvente av utbyggingsfase to kan utbyggeren realisere en flytebrygge/ en turveiforbindelse på flytende elementer på utsiden av felt B3 i Kolbotnvannet.

Kommunen eier vannkanten frem til Kantorbekken og er villig til å stille denne til disposisjon for gjennomføring.

Indre byparkrunde

En indre byparkrunde rundt Veslebukta kan dermed etableres i løpet av få år, ifølge rådmannen.

Kravet om turvei i feltet GF3 (kanten av Kolbotnvannet) skal opprettholdes, men realiseres i fase to. Rekkefølgekrav om fortau langs Båtsleppa knyttes også til byggetrinn to.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.