Innleggets bilde

Bonum satser stort på bolig

Les saken om Bonum på estatenyheter.no, der den var først publisert av Tore Årdal den 25 Januar, 2016.

Etter å ha startet med entreprenørvirksomhet satset barndomsvennene i Bonum AS på råloft, og nå selger de 100 leiligheter i året.

Barndomsvennene fra Tønsberg syntes, og synes fortsatt, at eiendom er spennende, derfor etablerte de Bonum AS i 2011 og startet entreprenørvirksomhet. Ingen av dem hadde erfaring verken fra entreprenør- eller eiendomsbransjen.
Til gjengjeld hadde de samlet bred utdannelse og erfaring innen blant annet jus, økonomi og markedsføring.

Startet med våtrom

– Bonum startet med å rehabilitere våtrom og kjøkken for privatpersoner. Vi fikk med oss byggmestere som var ansvarlige for prosjektene, samtidig som vi begynte å ansette andre håndverkere, forteller administrerende direktør Thomas Begum Bø i Bonum AS.
Etter hvert ble det større entreprenøroppdrag, men virksomheten skjøt for alvor fart da Bonum sommeren 2013 kjøpte råloftene til borettslaget Rosenhoff Kvartal – også det i Oslo – for ca. 13 millioner kroner.

Viderefører kompetanse

I råloftene bygget og solgte Bonum 25 leiligheter. Dette ble ikke bare et godt prosjekt for selskapet økonomisk sett – de lærte også mye.

– Det er veldig komplekst og utfordrende å bygge om loft til leiligheter. I tillegg til å finne frem til de gode løsningene, er det svært mange byggetekniske krav å forholde seg til, derfor er ikke loft noe hvem som helst kan gå i gang med. For oss er det en stor fordel å ha egen entreprenør, slik at vi kan videreføre kompetansen fra prosjekt til prosjekt, sier akkvisisjonssjef Anders Eriksen i Bonum.

Fokus på egne prosjekter

Etter at råloftene var solgt, ble egne utviklingsprosjekter hovedsatsingsområdet. Entreprenørvirksomheten er fortsatt stor, men den støtter først og fremst opp under Bonums egne prosjekter.

Totalt er det nå rundt 80 ansatte i Bonum, hvorav ca. 30 av dem jobber med el og rør. I fjor omsatte konsernet for 104,7 millioner kroner og oppnådde et resultat før skatt på 8,4 millioner.

Dobler antall boliger

Mens Bonum i fjor produserte ca. 50 boliger, blir dette antallet doblet i inneværende år. Det vil generere en omsetning på ca. 300 millioner kroner.

– Bonum har gode bankforbindelser som har hatt troen på oss og som har sett gjennomføringsevnen vår. Det har vært helt avgjørende for oss, understreker Bø.

– Hva slags ambisjoner har dere?

– Vi har nå et godt fundament og en stab med bred kompetanse, derfor har Bonum klare ambisjoner om videre vekst, svarer han.

Hands on

Loft er fortsatt et satsingsområde for Bonum, men Eriksen påpeker at det må være av en viss størrelse for at det skal være interessant.

– Borettslaget på Rosenhoff valgte oss nettopp fordi vi har egen entreprenør, og ikke bare er utvikler. De ville ha en aktør som er ”hands on”, og denne modellen har gjort Bonum til en attraktiv samarbeidspartner, mener han.

Full kontroll

Eriksen er også opptatt av at selskapet skal optimalisere byggeprosjektene og ha full kontroll på byggeplassen.

– Det er ofte her det kan stoppe opp. Bonum har alltid vært bevisste på å ha vår egen prosjektleder på byggeplassen, slik at fremdriften holdes. Det er helt avgjørende for å oppnå god lønnsomhet i prosjektene, sier han.

Fire boligtyper

Utviklingsprosjektene til Bonum er delt inn i fire boligtyper. ”Bonum Signatur” er boliger i øverste prissjikt med eksklusive materialvalg, særegenhet og fokus på detaljer. Kjøpet av en leilighet med et tilhørende råloft i Bygdøy allé 45 på Frogner i Oslo er et eksempel på dette.

– Vi utvidet leiligheten og gjorde et grundig forarbeid for å få til en effektiv planløsning med gode materialvalg. Dette var et prosjekt hvor vi fikk mange gode erfaringer, sier Bø.

Den eksklusive leiligheten ble solgt etter 1 uke like under prisantydning.

Bygger i Voksenkollen

”Livet på toppen” er loftsleilighetene, mens ”Urban Living” er bynære og moderne leiligheter med høy utnyttelse av arealene, for eksempel seng som skyves inn i veggen

Den fjerde boligtypen, ”Rom for mer”, er familieboliger. Her er Bonum blant annet i gang med å bygge 29 boliger i Voksenkollen.

Søker partnere

Bonum er stadig på utkikk etter nye prosjekter, både når det gjelder salg og partnerskap.

– Eksempelvis er det en del personer som eier eldre bygårder i Oslo uten å ha noen andre ambisjoner enn å fortsatt leie ut. For disse kan det være mye å hente på å oppgradere og optimalisere den enkelte bygård, sier Eriksen.
Bonum ønsker å samarbeide med slike eiere og har, ifølge Eriksen, mye kapasitet internt.

– Hva med næringseiendom?

– Bonum er åpne for det meste og utelukker ikke dette som et interessant satsingsområde. Vi har også erfaring med å konvertere næringseiendom til boliger, svarer Eriksen.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.