Næringsportefølje

Samlet areal

120 000+ m²


Her finner du en oversikt over ulike næringsprosjekter - både aktuelle, kommende og ferdigstilte. Bonum sin portefølje favner bredt, fra mindre lokaler til større næringsfelt.

Larkollveien

4


Larkollveien 4 er et industribygg på ca. 17.000 kvm som i dag leies ut som lager og noe kontor. Eiendommen ligger sentralt til på Dilling med umiddelbar nærhet til E6.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.

Industrigata 22


Eiendommer beliggende i Elverum med en total tomtestørrelse på ca. 87 500m2, med et fabrikkbygg på ca. 12 000m2 på to av tomtene.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.

Stokke Senter


Stokke Senter er et nærsenter på ca. 8 000m2 sentralt i Stokke. Senteret ligger kun 50m fra Stokke Stasjon og er Stokkes naturlige handelssentrum.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.

Hvittingfoss-

veien 153


Gunstig beliggenhet rett utenfor Holmestrand mulighet for dagligvare på ca. 3 700 m2.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.

Vestby


Kjøpesenter på 3000m2 utenfor Vestby rett ved E6.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.

Aasta Hansteens vei

10


Aasta Hansteens vei 10 er en eiendom på ca. 5.400 kvm sentralt på Stovner. Eiendommen er i dag utleid til Politiet.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.

Langbakken

18, 20 og 22


Tre næringseiendommer sentralt i Ås på totalt 2.960 kvm.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.

Ryggeveien

42, 46 & 48


Sentral eiendom langs Ryggeveien i nærheten av Moss på ca. 2 900m2 med flere muligheter for utvikling.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.

Nesa Nord


Nordahl Bruns gate 5, 6, og 11 er eiendommer på til sammen ca. 37 mål som tilhører transformasjonsområdet Nesa Nord i Lillestrøm. Eiendommene består i dag av industribygg på totalt ca. 2.500 kvm som er fullt utleid.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.

Kilenveien


Gunstig plassert tomt med mulighet til 2500 m2 på Fornebu nær E18.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.

Marstrandgata

9 & 11


Marstrandgata 9 er en sentral kontoreiendom på Grunerløkka. Eiendommen ligger godt plassert med nærhet til alt Oslo har å by på. Det er ca. 1800 kvm ledige arealer.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.

Silurveien 45


Silurveien 45 er et lagerbygg på Ullern, rett på t-banestoppet Ullernåsen. I dag består Eiendommen av ca. 1200 kvm lager som leies ut frem til ca. 2. kvartal 2024. Det er ca. 390 kvm ledig areal.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.

Oppegårds-

veien


Totalt ca. 1 150m2 tomt på Ski. Her jobbes det mot å utvikle et bolig- og næringsprosjekt.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.

Gunnar Schjelderups vei

9


Gunnar Schjelderups vei 9 er en sentral næringseiendom i populære Nydalen/Storo. Eiendommen ligger rett bak Storo kjøpesenter med få minutters gange til både Storo og Nydalen t-banestasjon. I dag er eiendommen leid ut til ulike aktører både som lager og kontor. Det er ca. 300 kvm ledige kontorlokaler i byggets 2. etasje.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.

Økernveien

148-150


Økernveien 148-150 ligger sentralt til på Økern, ca. 300 meter fra nye Økern Portal. I dag består eiendommen av treningssenter, kontorer og lager.

Det er ca. 120 kvm ledige arealer lager/kontorarealer.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.

Ravnsborg

Gård


Ravnsborg Gård ligger sentralt plassert på Hvalstad i Asker og er per idag en av Norges største produsenter av krydder i potter. Ravnsborgveien 25 er en ca. 38 mål stor tomt som skal søkes transformert til en kombinasjon av bolig/næring.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.

Solgaard Skog

15-17


Solgaard Skog 15-17 er et kontor/lagerbygg på ca. 11.000 kvm tilhørende næringsparken Solgaard Skog i Moss. Med E6 som nærmeste nabo er dette en god lokasjon for ulike virksomheter. Det er ca. 1.500 kvm ledige arealer lager/kontorarealer.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.

Grønlandsleiret

55


Bonum med partnere skal i samarbeid utvikle en sentral eiendom langs Østre Aker vei og Kabelgata. Tomten utgjør i underkant av 10.000 kvadratmeter og ligger strategisk godt til plassert mellom Kabelgata, som vil bli en ny pulserende kulturgate i et historisk bygningsmiljø, og det planlagte kollektivtorget på Økern med nye byrom, park, boliger, kultur og handlegater.

Ta kontakt med Alex Yan på 991 63 969 eller ay@bonum.no for mer info om arealene.