BONUM

NXT

Innovasjon,Miljø,Effektivitet


I tillegg til Bonum sine fire tradisjonelle boligkonsepter har selskapet etablert et “protokonsept” for å utforske fremtidens boliger. Her ser vi hvordan vi kan anvende ny teknologi, alternative boformer, miljøteknologi og innovativ arkitektur i våre prosjekter. Arbeidet gjøres parallelt med de ordinære prosjektløpene av en egen nedsatt gruppe i selskapet, som kommer med alternative forslag til tradisjonelle teknikker, metoder og materialer. Løsninger herfra kan bli benyttet i egne prosjekter med spesielt vanskelige rammebetingelser som krever nytenkning, eller delbenyttes i mer tradisjonelle prosjekter. Dette bidrar også, i likhet med Signatur, til læring i alle våre prosjekter og erfaringene som gjøres her er verdifulle for hvordan vi skal bygge i fremtiden. Vi Jobber aktivt med eksterne og interne Proptech startups som et ledd i denne satsningen. Vi har siden start vært opptatt av å ligge i forkant med bruk av ny teknologi og Bonum NXT skal sikre denne mentaliteten også på byggeplassen.