Gunnar Schjelderups vei

FORVENTET SALGSSTART I 2020

Attraktiv næringseiendom

Gunnar Schjelderups vei

Attraktiv næringseiendom tett på nyopp-førte leilighetsbygg. Området i sin helhet gjennomgår en stor utvikling og fornyel-se, og vi anser det som sannsynlig å få gjennom en omregulering til bolig, i tråd med kommuneplanen. Nydalen har gjen-nomgått en transformasjon de senes-te årene, fra å være ett mindre attraktivt næringsområde, til å bli en av Oslos mest populære bydeler å bosette seg i. Adres-sen ligger med sekunder gangavstand til Storo storsenter og et par minutter unna både t-banen og Handelshøyskolen BI.

Meld interesse

Dersom du ønsker å følge med på utviklingen av prosjektet kan du melde din interesse her. Avhengig av hvilken fase prosjektet befinner seg i, vil enten vår prosjektleder kontakte deg, eller den utlyste megleren.

Dine preferanser

Eiendomsutvikler

Bonum