Innleggets bilde

Bonum ett skritt nærmere mål i Ullernåsen i Oslo

Les saken som omtaler Bonum på eiendomswatch.no, der den var først publisert av Øystein Byberg, den 3. november, 2023.

– Selv om behandlingen av saken har tatt lengre tid enn forventet, er vi fornøyde med at planen nå er oversendt rådhuset for behandling, sier Bjørn Wikan i Bonum.

Bonum er nå ett skritt nærmere realiseringen av sitt ambisiøse ombruksprosjekt i Silurveien 45 ved Ullernåsen T-banestasjon, opplyser selskapet i en pressemelding.

EiendomsWatch har tidligere skrevet om selskapets planer for transformasjon og påbygg av den gamle telesentralen og etablering av rundt 20 nye leiligheter.

Plansak til politisk behandling

Plan- og bygningsetaten har nå oversendt saken til politisk behandling og prosjektleder i Bonum, Bjørn Wikan, er positiv:

– Selv om behandlingen av saken har tatt lengre tid enn forventet, er vi fornøyde med at planen nå er oversendt rådhuset for behandling. To begrensede høringer for mindre endringer i prosjektet har påvirket fremdriften negativt, men vi er nå glade for at saken nærmer seg vedtak, sier Wikan.

Planforslaget som nå er oversendt er ifølge Bonum langt på vei det samme som tidligere har blitt presentert. Etter samråd med Plan- og bygningsetaten (PBE) er det imidlertid gjort noen endringer etter offentlig ettersyn. Blant annet er fotavtrykket på den eksisterende telesentralen bevart i sin helhet, en større del av planområdet er regulert til friområde, og det er klart definert hvor tursti kan etableres i det bevaringsverdige grøntområdet i bakkant av eiendommen.

PBE er positive

PBE anbefaler forslaget og har gitt positive tilbakemeldinger på det planlagte prosjektet, spesielt med tanke på transformasjon, klimaperspektivet og nærheten til T-banen.

Wikan fremhever kvaliteter som god kollektivdekning, takhøyde, utsikt og fellesfunksjoner i bygget.

– Transformasjonen gir oss ekstra areal til eksempelvis fellesrom, et romslig trapperom med overlys, sykkelparkering med verksted, ekstra bodplass, og ikke minst noen helt særegne og attraktive leiligheter, sier han.

Administrerende direktør i Bonum, Anders Bakken Eriksen, håper nå på en rask behandling i rådhuset.

– Dette er en lite kontroversiell sak som svarer til kommunens mål om banebasert utvikling og bærekraftig ombruk av eksisterende bygninger. Prosjektet er et godt eksempel på skånsom fortetting i allerede bebygde områder, en type prosjekter det er essensielt å øke omfanget av om Oslo skal klare å holde tritt med boligbehovet. Vi i Bonum har jobbet med optimalisering av eksisterende sentrale bygninger i en årrekke og satser tungt på dette fremover. Ikke bare er det smart med tanke på klimaavtrykk, men det gir også spennende arkitektoniske kvaliteter, sier Eriksen.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.