Innleggets bilde

Eiendom som karrierevei

Les saken om Bonum på eiendomsbransjen.no, der den var først publisert av Øystein R. Kristoffersen.

Eiendom som karrierevei – om eiendomsyrker og Norges fremste eiendomsselskaper

Eiendomsbransjen er en betydelig arbeidsgiver i Norge, med tusenvis av dyktige eiere og medarbeidere – som igjen er en betydelig oppdragsgiver for store deler av bank- og finanssektoren, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, arkitektbransjen samt øvrige rådgivervirksomheter, over hele landet. De fremste eiendomsselskapene skaper og forvandler hele bydeler, og bidrar aktivt til samfunnsutviklingen med sine utviklingsprosjekter – slik at omverden har en tilbudsside for bl.a. boliger, handelsbygg, kontorbygg, logistikk- og lagerbygg, kjøpesentre og hoteller. Eiendom gir selve rammen for hvordan mennesker arbeider, handler, omgås, bor og leker.

Like fullt er eiendomsbransjen i stor grad en ukjent arbeidsgiver for mange i vår omverden, og med det går bransjen glipp av mange talenter – som kunne bidratt til å gjøre oss enda bedre rustet til å møte samfunnets ønsker og behov. Vår omverden er i sterk og vedvarende forandring, som følge av megatrender og teknologiske innovasjoner som delingsøkonomi , digitalisering, nye forretningsmodeller som snur de gamle modellene på hodet samt fremveksten av en økende freelance tankegang blant arbeidstakere. Dette nye landskapet utfordrer oss som bransje, samtidig som vi har tilgang til en enorm infrastruktur av eiendom og bygg i egne porteføljer – der kombinasjonen av disse vil danne grunnlaget for morgendagens eiendomsbransje.

Eiendomsbransjen.no er lansert som en kunnskapsportal der vår omverden kan bli bedre kjent med landets ledende eiendomsaktører – både private og offentlige virksomheter, som har det til felles at de kan by på spennende og varierte eiendomsyrker og -karrierer. Her kan du bli kjent med våre fremste kunnskapsvirksomheter som investerer i, utvikler og forvalter eiendom – og som derfor har et stort samfunnsansvar og en nøkkelrolle i by- og stedsutviklingen i Norge. Dette krever et bredt mangfold av fagkunnskap, innsikt og erfaring, men også visjoner og ambisjoner – og et ønske om å sette positive spor for fremtidige generasjoner.

– Bra initiativ

Vi er stolte av å kunne være med på dette prosjektet, og synes det er et bra initiativ. Vi ønsker å bidra til å være med på å øke bevisstheten rundt eiendomsbransjen som arbeidsplass.

I Bonum har vi en god blanding av dyktige mennesker med forskjellig bakgrunn som ingeniører, arkitekter, interiørarkitekter, økonomer, jurister etc. Det å rette fokuset mot eiendomsbransjen som arbeidsplass er noe vi ønsker å være med på å bevisstgjøre slik at vi kan nå ut til alle potensielt gode medarbeidere sier Christian Kjemperud, HR- og personalsjef i Bonum.

Når vi rekrutterer bruker vi mye tid på screening og intervjuprosessen for å finne de beste kandidatene for de enkelte stillingene, og har gjennom de siste årene opparbeidet en database på flere tusen kandidater som har søkt på diverse stillinger hos oss. I tillegg til direkte stillingsannonser deltar vi også på karrieredager og andre relevante fora for å nå ut til potensielle kandidater, og har et stort fokus på nyutdannede kandidater til vårt trainee program.
Bonum består i dag av 70 ansatte med variert bakgrunn, felles for alle er at vi har en genuin interesse for faget. Arbeidsmiljøet blir med det preget av dedikerte ansatte som står på og gir det lille ekstra for å dra lasset i samme retning. Flere faktorer, som lavt sykefravær, lav turnover og gode tilbakemeldinger forteller oss at vi har et godt arbeidsmiljø og dette er noe vi fokuserer mye på å opprettholde og videreutvikle. De fleste ansatte hos oss vil nok kjenne seg igjen i påstandene om at vi har en variert arbeidshverdag med spennende utfordringer, et dynamisk arbeidsmiljø, og ansatte med ønske og evne til å tenke nytt og være nyskapende, avslutter personalsjefen.

Les mer om Eiendomsbransjen.no her

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.