Hvorfor er bolig så viktig for nordmenn?

– Hvorfor er folk så opptatt av boligprisene i Norge? Spør Kommunikasjonssjef i Bonum, Nikolaos Farmakis

– I norge så eier neste 8/10 personer egen bolig, og for de aller felste utgjør det en stor del av privatøkonomien, så da vil jo de fleste være sårbare for et potensielt boligprisfall. Derfor er folk interessert i boligmarkedet og boligprisene og hvor de skal videre, svarer Makroanalytiker i Bonum, Ann Kristin Aure.

– Tror du folk ser på boligprisene som en del av sin formue? Spør Nikolaos.

– Ja, det tror jeg absolutt. Fordi hvis boligprisene går opp 10-20% så vil det utgjøre en betydelig del for de aller fleste. Og motsatt hvis det faller, så vil det få konsekvenser, forklarer Ann Kristin.

– Hva tror du f.eks ville skjedd om vi fikk flate boligpriser fremover? Tror du folk vil bli skuffet? Spør Nikolaos.

– Jeg tror det på en måte strider mot alle forventningene til folk, absolutt. Med tanke på hvis vi ser tilbake på historien, så har det vært flere nedturer har det jevnt over vært en betydelig vekst, sier Ann Kristin.

– Tror du det kan være forskjell på de yngre og de eldre boligkjøperne? Kommenterer Nikolaos.

– Det tror jeg helt klart. Mange av de yngre boligkjøperne som kommer inn i markedet nå har ikke opplevd de store krakkene som kanskje foreldrene våre har opplevd tidligere, sier Ann Kristin.

– Ja, for jeg har lest en del om det, at den yngre generasjonen egentlig ikke vet hva som er normalrenten. Og vi har hørt historier som vi synes er ganske fjerne med renter på 16,17 oh 18%. Tror du det kan ha noe med deres forventninger til hvor mye det koster å kjøpe seg en bolig utover i livet? Spør Nikolaos.

– Helt klart. Og det er jo en av de største faktorene som har bidratt til den voldsomme prisoppgangen nå i det siste året, det er jo den lave renten som gjør at det er veldig rimelig å finansiere et boligkjøp. Og jeg ser ikke for meg at om skulle boligrenten til 15-20%, hvordan skulle da folk klart å håndtere det, svarer Ann Kristin.

– Jeg synes det er litt morsomt å høre hva du synes om småleiligheter? Det er typisk temperaturmåleren i denne bransjen. Det siste er at det ikke er så rift om den, men hvordan er det egentlig dette her fungerer når det gjelder disse småleilighetene? Spør Nikolaos.

– Det som er litt interessant å se er at prisveksten på små leiligheter versus større leiligheter, den er litt forskjellig. Prisveksten på små leiligheter går raskt opp i medgangstider, men med det samme markedet snur, så ser vi at de responderer veldig kjapt og en viktig grunn til det tror jeg, det er fordi det er veldig mange investorer som investerer i mindre leiligheter, for å leie ut, og at de da trekker seg raskt tilbake når markedet snur, utdyper Ann Kristin.

– Alle er jo så opptatt av bolig, og hvis du sier at du jobber i bransjen når du møter noen i sosialt lag så har dere noe å prate om hele kvelden. Hvorfor er det så mye følelser rundt det her med bolig?

– Det er jo som jeg var inne på tidligere, det utgjør en viktig del av privatøkonomien til husholdningene, så en endring i boligprisene vil ha stor betydning for folk flest. Også er det at selv om det er mange faktorer som man kjenner til som påvirker boligprisen, f.eks renten, så finnes det andre faktorer også. Psykologien, som det ikke finnes noe data på som har en stor påvirkning på boligmarkedet, avslutter Ann Kristin.

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.