Innleggets bilde

PBE positive til Bonums transformasjon-prosjekt på Oslo vest

Les saken om Bonum på eiendomswatch.no, der den var først publisert av Øystein Byberg, den 23. september, 2022.

Bonum sine planer om å transformere Telenors gamle sentral i Ullernåsen i Oslo til boliger blir godt mottatt av Plan- og bygningsetaten. – Dialogen med etaten har frem til nå vært veldig bra, sier prosjektleder Bjørn Wikan i Bonum.

Bonum planlegger å transformere Telenors gamle sentral i Silurveien 45 ved Ullernåsen T-banestasjon i Oslo til boliger. Prosjektet omfatter påbygg på to-tre etasjer og om lag 20 nye boenheter. Planen omfatter også et større skogsområde i bakkant av bygget som er tenkt regulert til friområde og hensynssone for naturmiljø. Gjennom friområdet planlegges det en ny allment tilgjengelig turvei mellom T-banestasjonen og Øvre Ullern terrasse.

Saken krever innlogging for å lese resten

Publisert av

Bonum

Bonum er en eiendomsutvikler som utvikler en bred variasjon av boligprosjekter, fra nybygg-, renovering- og ombyggingsprosjekter.